Bostadskö

Välkommen till Genovas bostadskö för nyproduktion.

Här kommer du framöver kunna ställa dig i vår egna bostadskö till våra aktuella hyresrätter.

I Stockholm och Uppsala förmedlar vi hälften av våra nyproducerade lägenheter via den här kön och den andra hälften lämnas till bostadsförmedlingarna i Stockholm respektive Uppsala.

Alla lägenheter som blir lediga i våra befintliga hus lämnas till bostadsförmedlingen i Stockholm och Uppsala.