Samarbeten

Genova utvecklar och arbetar hållbart utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Socialt stöd

Genova stöttar sedan ett flertal år Maskrosbarn, en organisation som hjälper barn och ungdomar med föräldrar som mår dåligt eller har någon form av missbruk. Vi ser att vi genom Maskrosbarn kan bidra inom en viktig verksamhet som gör nytta i samhället.

2021 kom Genova också att bli samarbetspartner med Stiftelsen Läxhjälpen med finansiering av läxhjälp för högstadieelever med svaga betyg i socioekonomiskt utsatta områden med målet att få fler unga att klara skolan, höja sina betyg och öka sina framtidsmöjligheter. Genova har även valt att stötta Stiftelsen Expo´s arbete mot rasism och för demokrati.

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen höjer betyg och självkänsla bland elever som har det svårt att komma in på gymnasiet. Under läsåret 17/18 var det 17100 elever som inte klarade grundskolan vilket är en stor samhällsförlust och något som måste motverkas.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från bl.a. näringslivet ger gratis läxhjälp till elever som behöver det som mest.

Besök Läxhjälpen

Stiftelsen Expo

Genova har valt att stötta Expos arbete mot rasism och för demokrati. Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse.

Deras vision är en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Dom arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Det gör dom genom omvärldsbevakning, journalistisk granskning och utbildning. Expos arbete syftar till att öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier.

Besök Expo