Detaljplaner

En detaljplan krävs när man ska bygga ut eller förändra
användningen av ett område. Oavsett vad som planeras måste
alla detaljplaner genomgå en särskild detaljplaneprocess
innan den antas och vinner laga kraft.
ProjektKommunPlanbeskedStart-PmPlanprogramSamrådUtställningDetaljplan fastställd
Liljegatan 1Uppsala
Knivsta Vrå 1:392Knivsta
Handelsmannen 1Norrtälje
Boländerna 21:4Uppsala
LuthagenUppsala
NordanvindenLund
Kv hindsgavelUppsala
Sydöstra VikdalenNacka
StorvretaUppsala
OdalmannenHuddinge
JaktvarvetNacka
Kryddgården 6:3Enköping
Västra KnivstaKnivsta
Brynjan 5Huddinge
GäddvikenNacka
ÖrnsbergStockholm
RunöÖsteråker
Drevern 1Stockholm
Dvärgspetsen 1Stockholm
GåshagaLidingö
RivanLund
VästerboLund
KungsängenUppsala

Delägda

ProjektKommunPlanbeskedStart-PMPlan programSamrådUtställningDetaljplan fastställd
Segerdal 3Knivsta
Gulmåran 7, 84Borås
Viby 5Upplands-bro
Skvaltan 6Nacka