Detaljplaner

En detaljplan krävs när man ska bygga ut eller förändra
användningen av ett område. Oavsett vad som planeras måste
alla detaljplaner genomgå en särskild detaljplaneprocess
innan den antas och vinner laga kraft.
ProjektKommunPlanuppdragSamrådGranskningAntagandeLaga kraft
Liljegatan 1Uppsala
Knivsta Vrå 1:392Knivsta
Handelsmannen 1Norrtälje
Boländerna 21:4Uppsala
SegerdalKnivsta
Viby 19:3Upplands-Bro
Kv HindsgavlUppsala
LuthagenUppsala
Södra GunstaUppsala
DrevernStockholm
StorvretaUppsala
NordanvindenLund
KryddgårdenEnköping
JaktvarvetNacka
St LarsLund
Nacka strand DP 5bNacka
Nacka strand DP 6Nacka
Sydöstra VikdalenNacka
OdalmannenHuddinge
GäddvikenNacka
Örnsberg 1Stockholm
Örnsberg 2Stockholm
TrekantenStockholm
Västra KnivstaKnivsta
BrynjanHuddinge
RunöÖsteråker
GåshagaLidingö
RivanLund
VästerboLund
KungsängenUppsala
Gulmåran 7, 84Borås
SkvaltanNacka