Ett stadsnära skärgårdssamhälle

Ett nedlagt varv i söderläge, mitt bland Saltsjöbadens alla villor, inramad av vildvuxen grönska. Här planerar Genova att bygga ett litet skärgårdssamhälle med bostäder, slingrande gator, bryggor, kaféer och butiker.

Jaktvarvet

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
Utopia

Idag är Jaktvarvet stängt för allmänheten, och består till största delen av en hård parkeringsyta och steniga snår. En av projektets starkaste drivkrafter har varit att öppna upp det fina läget för allmänheten. Att öppna platsen och göra den tillgänglig med mötesplatser, sittplatser och bryggor skulle vara en stor vinst för hela området. Det är en plats som är alldeles för vacker för att gömmas bakom lås och bom.

Få områden kring Stockholm är så förknippade med det traditionella villaboendet som Saltsjöbaden i Nacka. Jaktvarvet är en fantastisk plats, med fri utsikt över vattnet och en dramatisk bergvägg som tornar upp sig i nordöst. Den har alla förutsättningar för en enastående boendemiljö. Här vill vi skapa ett nygammalt skärgårdssamhälle.

Inspiration har hämtats från traditionell träarkitektur med glasverandor och snickarglädje, som här tolkas på ett samtida sätt. Resultatet är flerbostadshus och radhus med sadeltak, omgivna av lummiga gårdar och uteplatser. Mot bergsväggen blir husen tre till fem bostadsvåningar höga, medan de hus som vetter mot villabebyggelsen stannar på två eller tre. Huvudstråk och pir ska utformas som en förlängning av befintliga vägar, och vid vattnet anläggs ett torg och en kaj med bryggor.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan

Läs mer

Intresseanmälan