Nya stadsrum i Knivsta

En parkeringsplats och en centrumbyggnad med outhyrda lokaler. Kvarteret Segerdal är ett klassiskt Genova-fynd som snart ska, tillsammans med Redito Property Investors, förvandlas till en stadskärna i den gryende småstaden Knivsta.

Segerdal

Kommun
Knivsta

Innehåll
Bostäder och centrumändamål

Arkitekt
KOD Arkitekter

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och har inga planer på att dra ner på farten. Då krävs det bostäder såklart, och mer av service, handel, mötesplatser, grönska och nya stadsrum. Tillsammans med Redito Property Investors har Genova Property Group förvärvat en fastighet som idag utgörs av en parkeringsplats och en centrumbyggnad med mestadels outhyrda lokaler. Läget är bästa tänkbara, alldeles vid Knivsta tågstationen där SJ, SL och UL-tåg går till Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Det här är Knivstas hjärta. Här har vi möjlighet att skapa en liten stadskärna, den helande länken för Knivsta, som binder ihop det nya Sågverkstorget med Knivstas äldre mer småskaliga centrum.

Förutom bostäder kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågator, gröna stråk och små intima offentliga platser. Det idag lite ensamma kommunhuset, som är granne med fastigheten, ska sättas in i ett sammanhang. Vid kommunhuset och Modins gamla affärsbyggnad skapas en liten park med trädgårdskänsla, och längs Apoteksvägen uppförs en fickpark i söderläge. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med sittplatser och planteringar, där det finns gott om platser att slå sig ner och bara titta på folk.

Det blir robusta kvarter om fyra till sex våningar med karaktärsfulla tak. Det ska kännas som en småstad, men i modern tappning, i material som till exempel trä och tegel. Vi föreslår förhöjda bottenvåningar för att ge möjlighet för butiker och andra verksamheter, eller bostäder med studiokänsla.

Från att ha varit ett litet stationssamhälle, som sedan blev ett industrisamhälle och därefter ett pendlarsamhälle, ska Knivsta nu utvecklas till en småstad med en egen attraktionskraft. Fram till 2025 är kommunens vision att befolkningen ska öka från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare.

Det är det yttersta målet med kvarteret Segerdal, att lyfta Knivsta till nästa nivå. I den processen kommerförtätning i centrum att vara avgörande. En riktig stadskärna med ett ordentligt utbud av service och många inbjudande stadsrum.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan

Läs mer

Intresseanmälan