Finansiell översikt

Lorem ipsum

TKR2019 Q32018201720162015
Hyresintäkter127 984127 690108 46876 25755 667
Resultat från nyproduktion26 80076 60062 00070 90076 100
Rörelseresultat619 299279 681146 056131 814145 393
Fastigheter och projekt4 137 4852 600 2411 827 1201 636 6861 377 158
Eget kapital1 683 3971 134 9971 008 172927 157714 933
Räntebärande skulder till kreditinstitut1 993 5761 309 944945 262886 458822 802
Soliditet %3536394340
Belåningsgrad6062665052
Uthyrbar yta, kvm168 592136 015115 761109 49580 088
Bostadsbyggrätter5 2174 9845 2183 6351 976