Handelsmannen

Inflytt
Under Q2 2022

Typ
Hyresrätter

Adress
Diamantgatan

Antal bostäder
408 st

Arkitekt
CF Möller & EttElva Arkitekter

Ett stadsnära skärgårdssamhälle

I Norrtälje, hjärtat av Roslagen, växer ett nytt område fram med hållbara svanenmärkta hus. Med inspiration från Norrtäljes historiska stadskärna bygger vi här hyresrätter.

Handelsmannen ligger nordöst om Norrtälje Stad, inom ett område som kallas Övre Bryggårdsgärdet vilket ska omvandlas från ett glest bebyggt industriområde till en livfull, lekfull och grön stadsdel. Idag består fastigheten bara av hårda betongytor, men planen är att återinföra naturvärden och biologisk mångfald.

Om bostäderna

Runt om fastigheterna kommer det anläggas gröna lummiga bostadsgårdar, förgårdar och gröna ytor mellan gata och hus. Livet mellan husen är lika viktigt som det som levs innanför väggarna. Småskaligheten i staden har satt tonen för projektet, med brutna tak som ger liv och identitet.

Handelsmannen kommer erbjuda ett boenden för den mindre och den större familjen.

Roslagen, Norrtälje

Norrtälje är en tätort i Roslagen och centralort i Norrtälje kommun i Stockholms län.  Det tar ca 50 minuter att åka till Stockholm och 60 min till Uppsala.  

Norrtäljes mysiga stadskärna når du på ett bekvämt gång- eller cykelavstånd. Den idylliska lilla staden har en genuin bebyggelse med medeltida vägnät. Här finner du butiker, restauranger kaféer, museer och andra inbjudande platser där man kan stanna till och ta in den härliga atmosfär som Norrtälje har att erbjuda.

Området runt Norrtälje erbjuder både skärgårdsliv och bruksamhällen där man fortfarande kan uppleva herrgårdsliv och äkta roslagslandskap. Genom staden löper även den fina Norrtäljeån som sedan mynnar ut i Norrtäljeviken.


IN- OCH UTIFRÅN

Alla bilder

Läs mer

Stadsutveckling

Intresseanmälan

Lämna dina kontaktuppgifter för att ta del av visningstider och få information.