Genova Property Group startar projekt Handelsmannen i Norrtälje

Projektet Handelsmannen är strategiskt beläget i Norrtälje, granne med kommunhuset och med nära anslutning till busstationen i Norrtälje. Detaljplanen för kvarteret Handelsmannen har den 27 december 2019 vunnit laga kraft och under december påbörjades även rivning av befintliga byggnader. Projektet om närmare 21 000 kvm uthyrbar yta inkluderar två kvarter innehållande ett äldreboende med 80 lägenheter, en förskola om 125 förskoleplatser samt cirka 275 hyresbostäder. Såväl äldreboende som förskola är uthyrda till Norlandia på 15-åriga hyresavtal.

Projektet kommer att byggas i trä, Svanenmärkas, samt finansieras grönt via SBAB. Totalentreprenör är Lindbäcks Bygg och planerad inflyttning beräknas till 2021/2022.

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 10.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt
4,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter.

Bolaget preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se