Genova

En långsiktig affär med goda utvecklingsmöjligheter

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Genova publicerar finansiell information för att du som aktieägare, analytiker, investerare eller allmänt intresserad ska kunna hålla dig uppdaterad. Här kan du bland annat hitta aktiekursgraf, finansiella rapporter, pressmeddelanden och övrig bolagsinformation. Du är alltid välkommen att kontakt oss om du har frågor.

Aktieinformation

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).

Pressmeddelanden

Rapporter

Kommande händelser 2020

2020-11-13
Delårsrapport januari-september 2020

2020-11-20
Avstämningsdag utdelning preferensaktier

2020-11-25
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,63 SEK

2021-02-26
Bokslutskommuniké januari – december 2020

Investor Relations

Michael Moschewitz, CEO
+46 707 13 69 39
Michael.moschewitz@genova.se

Edvard Schéele, CFO
+46 703 99 69 90
Edvard.scheele@genova.se