Genova

En långsiktig affär med goda utvecklingsmöjligheter

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Genova publicerar finansiell information för att du som aktieägare, analytiker, investerare eller allmänt intresserad ska kunna hålla dig uppdaterad. Här kan du bland annat hitta aktiekursgraf, finansiella rapporter, pressmeddelanden och övrig bolagsinformation. Du är alltid välkommen att kontakt oss om du har frågor.

Genova Property Group Delårsrapport januari–september 2021

Aktieinformation

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Pressmeddelanden

Rapporter