Ekonomisk hållbarhet

Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Hållbar ekonomi

Genovas övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera tillväxt och god avkastning. God lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera med full kraft inom hållbarhet, vilket i sin tur kan bidra till bolagets lönsamhet. Att vara en finansiellt stabil affärspartner främjar relationen med kunder, hyresgäster, leverantörer och kreditgivare samtidigt som en stark finansiell ställning är avgörande för att lyckas behålla samt attrahera kompetenta medarbetare. Genova har vuxit med god och stabil lönsamhet sedan start 2006. Under 2019 fördubblades Genovas förvaltningsresultat per stamaktie och det långsiktiga substansvärdet per stamaktie ökade med 47 procent.

Grön finansiering

Genova har som mål att öka andelen projekt med grön finansiering. Grön finansiering är lån från banker och kredit­institut som vill att deras utlåning ska vara hållbar och göra skillnad för miljön. För Genova som fastighetsbolag är motkravet att investera och bygga enligt uppsatta miljökrav – minst nivå Gold enligt LEED, nivå Very good enligt BREEAM, nivå Silver enligt Miljöbyggnad eller Svanenmärkning.

Genovas fokus på trä och hållbarhet lämpar sig utmärkt för finansieringsmodellen. Under 2019 tecknade Genova avtal om grön finansiering för projektet Handelsmannen i Norrtälje som byggs i trä och planeras att Svanenmärkas. Grön finansiering bidrar till att lyfta vårt hållbarhetsarbete till en ny nivå; kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet tydliggörs ytterligare när det finns möjlighet att påverka våra finansiella kostnader genom att driva projekt och förvaltning med hållbarhet i fokus. Med grön finansiering är projektet hållbart redan innan första spadtaget. Det är ett kvitto på att vi jobbar med hållbarhet på ett långsiktigt och seriöst sätt.

Ekonomisk hållbarhet

• Har vuxit med god och stabil lönsamhet sedan start 2006. Långsiktig hållbar tillväxt och god avkastning skapar värden för Genovas intressenter och möjliggör fortsatta investeringar.

• Strävar efter att öka andelen finansiering med gröna lån.

• Arbetar med ansvarsfulla affärsrelationer i Genovas samtliga led.

• Utvecklar och bygger för olika upplåtelseformer.

• Utvecklar och bygger för egen långsiktig förvaltning.