Socialt engagemang

Genova utvecklar och arbetar hållbart utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Socialt stöd

Genova stöttar sedan ett flertal år Maskrosbarn, en organisation som hjälper barn och ungdomar med föräldrar som mår dåligt eller har någon form av missbruk. Vi ser att vi genom Maskrosbarn kan bidra inom en viktig verksamhet som gör nytta i samhället.

2021 kom Genova också att bli samarbetspartner med Stiftelsen Läxhjälpen med finansiering av läxhjälp för högstadieelever med svaga betyg i socioekonomiskt utsatta områden med målet att få fler unga att klara skolan, höja sina betyg och öka sina framtidsmöjligheter. Genova har även valt att stötta Stiftelsen Expo´s arbete mot rasism och för demokrati.

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn arbetar med nio långsiktiga stödprogram riktat till unga mellan 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld. Stödet består bland annat av helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och personliga coacher. Stöden är långsiktiga och många hundratals barn stöttas under tre år och vidare på sin väg ut i vuxenlivet.

Maskrosbarn arbetar också med ett gediget påverkansarbete där de tillsammans med barn och unga lyfter deras åsikter och förbättringsförslag för att påverka beslutsfattare i rätt riktning. De har även föreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn, där de möter ca 13 000 personer varje år.

Besök Maskrosbarn

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen höjer betyg och självkänsla bland elever som har det svårt att komma in på gymnasiet. Under läsåret 17/18 var det 17100 elever som inte klarade grundskolan vilket är en stor samhällsförlust och något som måste motverkas.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från bl.a. näringslivet ger gratis läxhjälp till elever som behöver det som mest.

Besök Läxhjälpen