En stad är i ständig förändring

Vi vet att hållbar stadsutveckling skapar långsiktiga värden och är engagerade i hela samhällsplaneringen – i allt från innehåll och gestaltning till innovativa lösningar för klimatproblematiken och tekniska förutsättningar.

För oss på Genova är utgångspunkten att alltid ta ett stort ansvar i vår stadsutveckling – såväl när en hel stadsdel ska byggas upp från grunden eller där befintlig bebyggelse ska kompletteras eller omvandlas. Genovas vision är att skapa och förvalta attraktiva och hållbara miljöer ur ett långsiktigt perspektiv.

Det handlar om att utifrån en helhetssyn skapa levande och resilienta stadsdelar som fungerar tillsammans med resten av staden.

Vi arbetar ständigt tätt tillsammans med kommunerna, invånare och övriga aktörer för att skapa en utveckling som skapar mervärden för platsen, området och staden i stort. Vi gör det utifrån att alltid se till platsens naturliga förutsättningar och förhöjda dess kvaliteter, med målsättning att skapa miljöer där människor trivs, är trygga och känner stolthet för platsen.

Viby

Hjärta – Hållbarhet – Hemkänsla
Med den levande blandstaden som förebild får Brunna tillbaka en levande plats – som en hållbar stadsdel för livets alla skeden. Präglat av liv och aktivitet i hus och däremellan. I en miljö med egen identitet och stark karaktär.
Läs mer om Viby

Storvreta

Efter en givande medborgardialog fortsätter nu planläggningen tillsammans med kommunen och Botrygg i vår gemensamma ambition att utveckla Storvreta centrum.
Läs mer Storvreta