En stad är i ständig förändring


Vi vet att hållbar stadsutveckling skapar långsiktiga värden och är engagerade i hela värdekedjan; från förvärv till förvaltning.

För oss på Genova är utgångspunkten att alltid ta ett stort ansvar i vår stadsutveckling – såväl när en hel stadsdel ska byggas upp från grunden eller där befintlig bebyggelse ska kompletteras eller omvandlas. Genovas vision är att skapa och förvalta attraktiva och hållbara miljöer ur ett långsiktigt perspektiv.

Det handlar om att utifrån en helhetssyn skapa levande och resilienta stadsdelar som fungerar tillsammans med resten av staden.

Vi arbetar tätt tillsammans med kommunerna, invånare och övriga aktörer för att skapa en utveckling som skapar mervärden för platsen, området och staden i stort. Vi gör det utifrån att alltid se till platsens naturliga förutsättningar och förhöjda dess kvaliteter, med målsättning att skapa miljöer där människor trivs, är trygga och känner stolthet för platsen.

Viby

Hjärta – Hållbarhet – Hemkänsla
Med den levande blandstaden som förebild får Brunna tillbaka en levande plats – som en hållbar stadsdel för livets alla skeden. Präglat av liv och aktivitet i hus och däremellan. I en miljö med egen identitet och stark karaktär.
Läs mer om Viby

Skarpnäck

I Skarpnäck omvandlar vi området från externhandel och asfalterad markparkering genom att tillskapa stadskvarter med handel, ny förskola, nya mötesplatser och förstärkta stråk mellan tunnelbana, centrum och parkmiljöer.
Läs mer Skarpnäck

Kryddgården

En nyckeltomt bredvid Enköpings rutnätscentrum, som länge präglats av stormarknadshandel, ska göras om till kvartersstad. Här ska bostäder blandas med butiker, kaféer, cykelbanor och gröna gångstråk.
Läs mer om Kryddgården