Finansiell kalender

Kommande händelser

2024-02-21
Bokslutskommuniké januari-december 2023

2024-03-27
Årsredovisning 2023

2024-05-02
Delårsrapport januari-mars 2024

2024-05-02
Årsstämma 2024

2024-08-14
Delårsrapport januari-juni 2024

2024-10-25
Delårsrapport januari-september 2024

2025-02-19
Bokslutskommuniké januari-december 2024