Finansiell kalender

Kommande händelser

2023-02-22   
Bokslutskommuniké januari–december 2022

2023-03-30
Årsredovisning

2023-05-03
Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-03
Årsstämma

2023-08-16
Delårsrapport januari-juni 2023

2023-10-27
Delårsrapport januari-september 2023