Finansiell kalender

Kommande händelser

2021-02-19
Avstämningsdag preferensaktie

2021-02-24
Betalningsdag preferensaktie

2021-02-24
Bokslutskommuniké januari-december 2020

2021-03-31
Årsredovisning 2020

2021-05-07
Årsstämma 2021

2021-05-07
Delårsrapport januari-mars 2021

2021-08-17     
Delårsrapport januari-juni 2021

2021-10-29     
Delårsrapport januari-september 2021