Finansiell kalender

Kommande händelser 2020

2020-11-13
Delårsrapport januari-september 2020

2020-11-20
Avstämningsdag utdelning preferensaktier

2020-11-25
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,63 SEK

2021-02-26
Bokslutskommuniké januari – december 2020