Finansiell kalender

Kommande händelser 2020

2020-08-20
Avstämningsdag utdelning preferensaktier

2020-08-25
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,62 SEK

2020-08-31
Delårsrapport januari-juni 2020

2020-11-13
Delårsrapport januari-september 2020

2020-11-20
Avstämningsdag utdelning preferensaktier

2020-11-25
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,63 SEK

Tidigare händelser

2020-05-26
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,62 SEK

2020-05-20
Avstämningsdag utdelning preferensaktier

2020-04-24
Delårsrapport

2020-04-24
Bolagsstämma

2020-03-27
Årsredovisning 2019

2020-02-25
Betalningsdag utdelning preferensaktier.
Utdelning/aktie: 2,62 SEK

2020-02-19
Avstämningsdag utdelning preferensaktie

2020-02-14
Delårsrapport