Förvaltning

Vår förvaltning präglas av stabila hyresgäster och långsiktiga partnerskap där vi tillsammans utvecklar lokaler och kringmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter.

Med omsorg för hyresgästen

Långsiktig förvaltningsstrategi

Hyresgästanpassning

Vi bygger värden

En växande fastighetsportfölj

Med omsorg för hyresgästen

Långsiktig förvaltningsstrategi

Hyresgästanpassning

Vi bygger värden

En växande fastighetsportfölj