Hyresgästanpassningar

Genova köper hus för att äga, inte för att sälja vidare. Ett exempel på detta evighetsperspektiv är den klassiska byggnaden Seminariet i Uppsala, som under året fått en omsorgsfull restaurering och en rejäl kundanpassning.

Seminariet är en klassisk skolbyggnad i Uppsala, närmare bestämt i Seminarieparken i stadsdelen Luthagen. Huset, som är byggt i nationalromantisk stil och har både grönområden och Fyrisån runt knuten, invigdes våren 1917. Genova köpte fastigheten 2010 och betraktar den som ett av flaggskeppen i beståndet.

Seminariet är byggt i brunrött tegel och har omväxlande stora och små spröjsade fönster som ger stort ljusinsläpp i undervisningslokalerna. Idag används den äldre skolbyggna- den av Uppsala Musikklasser, här fostras alltså blivande opera- sångare och stråkvirtuoser.

– I den äldre delen fortsätter vi att omsorgsfullt förvalta fastigheten – vi utför underhåll, mindre förbättringar samt nödvändiga reparationer, säger Erik von Essen, förvaltare på Genova.

På 1980-talet gjordes en tillbyggnad till skollokalerna och i den modernare delen är Folktandvården en av hyres- gästerna. Förra året uppstod en vakans och samtidigt ville Folktandvården utöka sin verksamhet.

bestämt i Seminarieparken i stadsdelen Luthagen. Huset, som är byggt i nationalromantisk stil och har både grönområden och Fyrisån runt knuten, invigdes våren 1917. Genova köpte fastigheten 2010 och betraktar den som ett av flaggskeppen i beståndet.

Seminariet är byggt i brunrött tegel och har omväxlande stora och små spröjsade fönster som ger stort ljusinsläpp i undervisningslokalerna. Idag används den äldre skolbyggna- den av Uppsala Musikklasser, här fostras alltså blivande opera- sångare och stråkvirtuoser.

– I den äldre delen fortsätter vi att omsorgsfullt förvalta fastigheten – vi utför underhåll, mindre förbättringar samt nödvändiga reparationer, säger Erik von Essen, förvaltare på Genova.

På 1980-talet gjordes en tillbyggnad till skollokalerna och i den modernare delen är Folktandvården en av hyres- gästerna. Förra året uppstod en vakans och samtidigt ville Folktandvården utöka sin verksamhet.

– Tidigare hyrde de en lokal på cirka 1 000 kvm som nyttjades till allmän tandvård. Nu ville de utöka med specialisttandvård. Förra sommaren inledde Genova därför en ombyggnation av den vakanta lokalen i fastigheten. Med noga utvalda och hållbara material, anpassades lokalen till specialisttandvård, med nya toppmoderna behandlingsrum, sterilavdelning och möjlighet till lustgasbehandling.

– Vi skrev samtidigt ett nytt hyresavtal på 15 år med lands- tinget, Region Uppsala.

Under våren 2019 sker inflytt i de ombyggda lokalerna.
– Vi är oerhört nöjda med restaureringen. Seminariet är en vik- tig samhällsbyggnad som betytt mycket för Uppsala. Genova har köpt den utifrån ett evighetsperspektiv och vi kommer fortsätta att omsorgsfullt förvalta den, säger Erik von Essen.

5 steg i våra hyresgästanpassningar

• Var intresserad och förstå hyresgästens verksamhet

• Etablera en välutvecklad ombyggnadsbilaga

• Var tydlig i kommunikationen och se till att hyresgästen förstår avtalets innebörd

• Stöd hyresgästen i avtalsprocessen

• Överväg hur avskrivningstiden av en investering kan skapa mervärde i hyresrelationen