Gränsöverskridande samarbete
– för en hållbar fastighetsbransch


Genova har anslutit sig till hållbarhetsforumet Hållbart Stockholm 2030. Tillsammans med andra bostads- och fastighetsbolag i Mälardalen verkar man för att minska branschens ekologiska avtryck och sätta större fokus på frågor om social hållbarhet.

Stadsutveckling i fokus

Andreas Huss, arkitekt och stads- planerare SAR/MSA, är programkoordinator för HS30. Han är specialist inom stadsbyggnad och arbetar i tidiga skeden av stadsbyggnadsutveckling. På RISE arbetar han som senior projektledare sedan 2020.

I HS30 – Hållbart Stockholm 2030

– samlas aktörer från Mälardalens bostadsutvecklingssektor, som tillsammans arbetar för att minska branschens ekologiska avtryck och att ta social hållbarhet på än större allvar. Genova är ett av närmare tjugo bolag som anslutit sig. Andreas Huss, programkoordinator på HS30 och senior projektledare på forskningsinstitutet RISE, berättar varför forumet har en viktig roll för framtidens stadsutveckling.

Varför behövs HS30?

– HS30 är ett hållbarhetsforum där bostadsutvecklare från hela Mälardalen har möjlighet att dela kunskap och erfarenheter på ett transparent sätt, för att tillsammans bidra till en mer hållbar bostadsbransch. Tiden är knapp för att vi ska lyckas ställa om, och då krävs samverkan.

Hur drivs HS30?

– Mitt ansvar är att samordna alla aktörer, vara lyhörd för vilka behov som finns och driva utvecklingen framåt – för att vi ska uppnå de globala målen till 2030. Det finns mycket värdefull kunskap inom HS30-gruppen och det ligger på mig att vi nyttjar den på bästa möjliga sätt. RISE fyller en viktig funktion genom att bidra med State of the art-forskning, systemtänk och kvalitetssäkring. Det ger oss också möjlighet att lyfta frågan inom forskarkåren och ibland även initiera nya forskningsprojekt om vi ser att det finns ett bredare behov i samhället.

Vilka aktörer ansluter sig till forumet och varför?

– Idag har vi 19 medlemmar, bostadsutvecklare både inom förvaltning och produktion som har höga ambitioner när det kommer till hållbarhetsarbete. Vi har i vår tur höga förväntningar på våra medlemmar. För att bli en del av HS30 krävs bland annat att en hållbarhetschef eller liknande med förankring i ledningsgruppen, att produktionsansvarig är inblandad, att det finns en hållbarhetspolicy samt – viktigaste av allt – att det finns en nyfikenhet och ambition att arbeta med hållbarhet. De bolag som arbetar inom fastighetsförvaltning, likt Genova, har behov av att vara långsiktiga och kan genom HS30 få tillgång till kunskap som bubblar inom branschen. Många aktörer sitter på mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Här får de möjligheten att dela dem med varandra.

Hur arbetar forumet för att främja social hållbarhet?

– En av våra fokuspunkter är Social hållbarhet knuten till affären. Inom området har vi påbörjat ett arbete med att ta fram fördjupade mål som bland annat handlar om att alla ska ha möjlighet till ett tryggt boende, oavsett bakgrund. Vi avser att skapa en verktygslåda, som kommer användas för att realisera målen. Hållbarhetsfrågan är komplex och vi ser att det i vissa fall finns målkonflikter mellan olika initiativ, men oftast går ekologisk och social hållbarhet hand i hand med varandra.

Vad är målbilden med HS30?

– Vår målbild och ambition är att HS30 ska vara en referensgrupp för hur bostadsutvecklingssektorn kan arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket och att det social hållbarhet lyfts till toppen av agendan. Vi ska vara med att utveckla hållbara städer ur ett systemperspektiv och vara den givna aktören i alla sådana sammanhang. Genom långsiktig samverkan kan vi bidra till faktisk förändring.

Ett hållbart Stockholm

Hållbart Stockholm 2030 är ett hållbarhetsforum koordinerat av RISE (Research Institutes of Sweden) som tillsammans med 19 bostads- och fastighetsbolag samarbetar för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Medlemmarna är verksamma inom fastighets- och byggbranschen i Mälardalen och har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Forumet startades under 2021 och man har gemensamt tagit fram åtta fokuspunkter som ligger till grund för pilotåret 2021/22.

Läs mer på www.hs30.se

Knivstas nya stadsrum

Knivsta kommun är i stark utveckling. Genova är med och utvecklar Knivsta centrum tillsammans med bland andra Magnolia och SBB, som också är med i HS30. Ambitionen är att ge Knivsta centrum ett tydligare stadsrum samt en park som fungerar som en ny mötesplats.