Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

Största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 999140 00041,20%44,60%
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42939 72918,71%20,30%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 586 92608,23%8,97%
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 53822 2984,99%5,39%
Lancelot Asset Management1 651 00003,79%3,79%
Avanza Pension1 002 040449 1383,33%2,62%
Capital Research and Management1 384 60003,18%3,46%
Skandia Fonder943 16802,16%2,36%
SEB Investment Management398 10700,91%1,00%
Enter Fonder306 19200,70%0,77%
RBC Investor Service Bank SA0300 0000,69%0,08%
BNP Paribas272 35000,62%0,68%
Cancerfonden230 00000,53%0,58%
Summa övriga ägare1 725 6173 048 83510,96%5,08%
Totalt39 576 9664 000 000100,00%100,00%

Per den 30 december 2020.