Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 999140 00041,20%44,60%
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42939 72918,71%20,30%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 874 47908,89%9,69%
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 53822 2984,99%5,39%
Lancelot Asset Management1 763 00004,05%4,41%
Avanza Pension1 075 350449 8523,50%2,80%
Capital Research and Management1 384 60003,18%3,46%
Skandia Fonder929 78702,13%2,33%
SEB Investment Management400 79500,92%1,00%
Enter Fonder381 81800,88%0,96%
BNP Paribas342 26700,79%0,86%
RBC Investor Service Bank SA0300 0000,69%0,08%
Cancerfonden230 00000,53%0,58%
Summa övriga ägare1 117 9043 048 1219,56%3,56%
Totalt39 576 9664 000 000100,00%100,00%

Per den 31 mars 2021.