Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99939,0639,06
Andreas Eneskjöld (via bolag)7 535 00016,5216,52
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 536 5597,757,75
Lancelot Asset Management3 239 7547,107,10
Swedbank Robur Fonder2 750 0006,036,03
Skandia2 239 7314,914,91
Michael Moschewitz (via bolag)2 155 5384,734,73
Capital Resarch and Management2 126 7314,664,66
Enter Fonder1 100 7782,412,541
BNP Paribas413 6880,910,91
Cancerfonden300 0000,660,66
Handelsbanken fonder252 0000,550,55
Roosgruppen230 0000,500,50
Futur Pension208 1950,460,46
SEB Investment Management199 0060,440,44
Avanza Pension175 8390,390,39
Summa övriga ägare1 335 5112,932,93
Summa45 613 329100,00%100,00%

Per den 30 september 2023.