Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99939,0639,06
Andreas Eneskjöld (via bolag)7 500 00016,4416,44
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 569 6077,837,83
Lancelot Asset Management3 197 0007,017,01
Swedbank Robur Fonder2 702 9295,935,93
Skandia2 239 7314,914,91
Michael Moschewitz (via bolag)2 155 5384,734,73
Capital Resarch and Management2 126 7314,664,66
Enter Fonder1 148 4102,522,52
BNP Paribas419 0300,920,92
Cancerfonden300 0000,660,66
Handelsbanken fonder250 0000,550,55
Roosgruppen230 0000,500,50
Avanza Pension215 0000,470,47
SEB Investment Management199 0060,440,44
Enter Fonder1 028 4102,462,46
Futur Pension192 1950,420,42
Summa övriga ägare1 351 8682,962,96
Summa45 613 329100,00%100,00%

Per den 31 mars 2023.