Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99942,4442,44
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42919,3219,32
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 531 1348,418,41
Skandia Fonder2 243 7055,355,35
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 5385,125,12
Capital Resarch and Management2 126 7315,075,07
Enter Fonder1 302 9953,103,10
Lancelot Asset Management1 085 8752,592,59
Avanza Pension909 4992,172,17
SEB Investment Management543 2511,291,29
BNP Paribas521 9651,241,24
Swedbank Robur500 0001,191,19
Handelsbanken fonder187 7020,450,45
Summa övriga ägare947 1432,262,26
Totalt41 976 966100,00%100,00%

Per den 31 december 2021.