Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99942,4442,44
Andreas Eneskjöld (via bolag)7 500 00017,8717,87
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 502 6598,348,34
Skandia Fonder2 243 7055,355,35
Michael Moschewitz (via bolag)2 155 5385,145,14
Capital Resarch and Management2 126 7315,075,07
Swedbank Robur Fonder1 802 9294,304,30
Enter Fonder1 031 9952,462,46
Lancelot Asset Management1 024 0002,442,44
Avanza Pension951 9192,272,27
BNP Paribas477 5651,141,14
SEB Investment Management426 2641,021,02
Handelsbanken fonder173 5100,410,41
Summa övriga ägare745 1521,781,78
Summa41 976 966100,00%100,00%

Per den 30 september 2022.