Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99942,4442,44
Andreas Eneskjöld (via bolag)7 500 00017,8717,87
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 528 6568,418,41
Skandia Fonder2 243 7055,355,35
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 5385,125,12
Capital Resarch and Management2 126 7315,075,07
Swedbank Robur Fonder1 802 9294,304,30
Enter Fonder1 031 9952,462,46
Avanza Pension946 2822,252,25
Lancelot Asset Management897 0002,142,14
BNP Paribas508 0651,211,21
SEB Investment Management432 7981,031,03
Handelsbanken fonder168 5680,400,40
Summa övriga ägare824 7001,961,96
Totalt41 976 966100,00%100,00%

Per den 30 juni 2022.