Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99945,01%45,01%
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42920,50%20,50%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 926 7339,92%9,92%
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 5385,43%5,43%
Lancelot Asset Management1 525 0003,85%3,85%
Capital Resarch and Management1 384 6003,50%3,50%
Avanza Pension1 084 3332,74%2,74%
Skandia Fonder929 7872,35%2,35%
SEB Investment Management550 2671,39%1,39%
Enter Fonder477 3591,21%1,21%
BNP Paribas417 2671,05%1,05%
Handelsbanken fonder156 8770,40%0,40%
Cancerfonden110 0000,28%0,28%
Summa övriga ägare937 7772,37%2,37%
Totalt39 576 966100,00%100,00%

Per den 30 juni 2021.