Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99939,0639,06
Andreas Eneskjöld (via bolag)7 600 00016,6616,66
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 510 9277,707,70
Swedbank Robur Fonder3 400 0007,457,45
Avanza Pension3 041 8946,676,67
Michael Moschewitz (via bolag)2 160 0004,744,74
Capital Research and Management2 126 7314,664,66
Skandia1 504 6633,303,30
Enter Fonder970 9292,132,13
BNP Paribas342 1460,750,75
Cancerfonden327 0200,720,72
Handelsbanken Fonder268 6400,590,59
Roosgruppen230 0000,500,50
Futur Pension207 6200,460,46
SEB Investment Management199 0060,440,44
Summa övriga ägare1 908 7544,184,18
Summa45 613 329100,00%100,00%

Per den 31 mars 2024.