Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

Största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)19 999 999140 00058,00%64,31%
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 571 42939 72924,80%27,55%
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 53822 2986,26%6,92%
Avanza Pension0453 3151,31%0,15%
RBC Investor Service Bank SA0300 0000,86%0,10%
JRS Asset Management0217 9220,63%0,07%
Nordnet Pensionsförsäkring AB0186 8560,54%0,06%
Peter Lindell0100 0000,29%0,03%
Swedbank Försäkring AB087 2890,25%0,03%
PEG Capital Partners084 1060,24%0,03%
AB Stena Metall Finans080 0000,23%0,03%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag073 0800,21%0,02%
Jessica Rahi070 0000,20%0,02%
Summa övriga ägare02 145 4056,18%0,69%
Totalt30 721 9664 000 000100,00%100,00%

Per den 30 juni 2020.