Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.

Största ägare

AktieägareStamaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 99942,4442,44
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42919,3219,32
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB4 151 7339,899,89
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 5385,125,12
Capital Resarch and Management2 126 7315,075,07
Skandia Fonder2 080 2444,964,96
Lancelot Asset Management1 213 0002,892,89
Avanza Pension1 027 0822,452,45
Enter Fonder993 1442,372,37
SEB Investment Management614 7021,461,46
BNP Paribas404 3500,950,95
IKC Fonder AB140 0000,330,33
Handelsbanken fonder139 0000,330,33
Summa övriga ägare1 010 0142,412,41
Totalt41 976 966100,00%100,00%

Per den 30 september 2021.