Genovas hållbarhetsarbete

För Genova är hållbarhet en kärnfråga och vi arbetar aktivt för att ta vårt ansvar som fastighetsägare och stadsutvecklare. Vi är måna om att våra fastigheters utveckling också bidrar till en mer hållbar värld och utvärderar löpande hur vi kan bidra till att minska koldioxidbelastningen.

Hållbarhet en kärnfråga

Genova driver verksamheten med hållbarhet som kompass och vi tar ansvar som fastighetsägare och stadsutvecklare med ett långsiktigt perspektiv. Begreppet hållbarhet handlar för oss om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Viktiga komponenter är trä som prioriterat byggmaterial, miljöcertifiering av fastigheter, grön finansiering och sociala initiativ. Vi arbetar med att stärka Genovas hållbarhetsarbete ytterligare, både strategiskt och operativt.