En stark grund

Vår ledstjärna är att skapa attraktiva och hållbara arbets och bostadsmiljöer åt människor och företag. Vi når dit genom att stå på en stabil grund.

1. Kundperspektiv

Vi är ett personligt fastighetsbolag, alltid nära hyresgästen. Genom att försöka förstå våra kunder och se saker utifrån deras perspektiv bygger vi bättre och mer långsiktiga relationer.

——————————————–

2. Förvärvsaktiva

Vi är aktiva på förvärvsmarknaden där vi söker fastigheter med stabila kassaflöden och utvecklingsmöjligheter, alltid med utgångspunkten att hitta potential för värdeutveckling.

——————————————–

3. Hållbara

Vi driver verksamheten med hållbarhet som kompass och tar ansvar som fastighetsägare och stadsutvecklare. Viktiga komponenter är grön finansiering, miljöcertifiering av fastigheter, trä som prioriterat byggmaterial och sociala initiativ.

——————————————–

4. Geografiskt Fokuserade

Vi finns och växer främst i Storstockholm och Uppsala som är expansiva regioner med stora behov av bostäder. Goda relationer med kommuner och lokala aktörer ger förutsättningar för ytterligare förvärv och projektmöjligheter.

——————————————–

5. Långsiktiga Ägare

Vi utvecklar främst hyresrätter och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. Att äga med ett evighetsperspektiv motiverar långsiktiga investeringar och skapar utrymme för hållbar stadsutveckling.

——————————————–

6. Stadsutvecklare

Vi investerar i projekt där staden växer fram med ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen. Genova bidrar till att skapa hållbara och attraktiva miljöer där människor vill bo, arbeta och vistas.

——————————————–

7. Värdeskapande

Vi skapar värde både genom aktiv förvaltning och projektutveckling. Det gör vi genom att öka uthyrning, utveckla och investera i fastigheter och projekt med attraktiva bostäder och lokaler.

——————————————–

8. Stor Projektportfölj

Vi säkerställer produktion och tillväxt genom en stor egen projektportfölj, skapad främst från befintliga fastigheter. Kassaflöden från vår fastighetsportfölj utgör en stabil grund för finansiering av förvärv och projekt.

——————————————–

9. Arkitektur Och Design

Vi har en passion för design och arkitektur. Vi ser en direkt koppling mellan design, arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Kvalitet, design och arkitektur linjerar med Genovas långsiktiga
ägarperspektiv.

——————————————–

10. Engagerade Medarbetare

Genom att vara lyhörda och engagerade vill vi bidra till ökad arbetsglädje och bättre livskvalitet i ett mer hållbart samhälle. Medarbetarna betraktas som Genovas främsta resurs och viktigaste ambassadörer.

Uppförandekod

Enligt våra etiska riktlinjer är varje medarbetare ansvarig för:

• Att behandla varandra, alla kunder och leverantörer lika och med respekt, på ett ärligt och rättvist sätt

• Att skydda och använda koncernens egendom, information, tillgångar och resurser på korrekt sätt

• Att behandla information som inte är offentlig konfidentiellt och att inte använda sådan information för personlig vinning samt att följa de regler som gäller för hantering av potentiell insiderinformation, se Insiderpolicy och Kommunikationspolicy.

• Att kommunicera på ett ärligt, öppet och uppriktigt sätt

• Att följa koncernens riktlinjer för att värna om miljön i vårt samhälle och våra medarbetares, kunders och underleverantörers hälsa och säkerhet