En stad är i ständig förändring

Genova är engagerade i hela samhällsplaneringen – allt från gestaltning och tekniska utmaningar till klimatproblematiken.

Hållbar stadsutveckling

Vi tar ett stort ansvar i vår stadsutveckling – allt ifrån större områden där en hel stadsdel ska byggas upp eller där befintlig bebyggelse ska kompletteras eller byggas om. För att en stadsdel ska bli levande och fungera tillsammans med resten av staden krävs en helhetssyn för att skapa en balans mellan bostäder och service. Allt oftare arbetar Genova tillsammans med kommuner, med utveckling av områden där ett kvarter eller en stadsdel ska byggas eller kompletteras med nya byggnader. Vår målsättning är alltid att förhöja platsens befintliga värden och skapa miljöer där människor trivs.