Utveckling på kultur- och naturvärdens villkor

Kommun
Lund

Innehåll
Bostäder, Verksamheter

Skede
Samråd

Arkitekt/er
Strategisk Arkitektur

Historiskt arv som levandegörs med nya bostäder.

St Lars hospital grundades i slutet på 1800-talet som mentalsjukhus. Sjukhusområdet innefattar ett stort område både norr och söder om Höje å i södra Lund. Genova äger fastigheten Hunnerup 1 som utgörs av före detta Asylen, en tillhörande sjukhusdel till St Lars. Här har vi riggat ett tight team med gedigen kompetens inom landskapsarkitektur, kulturmiljö och arkitektur. I tätt samarbete med kommunen testar vi oss fram kring hur den befintliga historiska bebyggelsen kan förtätas med bostäder i ytterkanterna.

Idag består området av kontor och verksamheter kring bland annat läkemedelsproduktion. Genom en komplettering med ytterligare funktioner och bostäder skapas ytterligare liv och rörelse som stärker områdets attraktivitet och trygghet under dygnets och veckans alla timmar.

Den nya bostadsbebyggelsen gestaltas med kvalitet och omsorg för att harmonisera med befintlig bebyggelse. Utformningen av gårdar och ytorna kring bostadshusen blir ett lyft för platsen, och skapar plats för grönska och mötet på ytor som tidigare dominerats av asfalt och parkering. I samband med utvecklingen kan även nya gator tillskapas, gång- och cykelbanor rustas upp vilket ökar trafiksäkerheten och en trygg rörelse i och genom området.

Historiska bilder hämtade hos Region Skånes medicinhistoriska samling.

För ytterligare information besök Lund kommuns projektsida:

Hunnerup 1 m.fl Lund Kommun