Ett långsiktigt perspektiv
Att förvärva för att äga och förvalta under lång tid är målet för Genova, menar fastighetschefen Henrik Sandström.

Sedan starten 2006

– har Genova kontinuerligt förvärvat attraktiva och strategiskt belägna förvaltningsfastigheter. Vad som började med ett antal bilanläggningar har idag vuxit till en bred fastighetsportfölj där man hittar allt från kommersiella fastigheter innehållande kontorslokaler och livsmedelsbutiker till bostäder och samhällsfastigheter med skolor och vårdboenden. En diversifierad portfölj skapar bra förutsättningar för fastighetsbolagets arbete med social hållbarhet.

– Vi för täta dialoger med kommunen och kan se över behovet för platsen. Behövs det en livsmedelsbutik, ett bibliotek eller nya hyresbostäder? Vi behöver inte låsa fast oss vid en sorts verksamhet. En nischad aktör har inte möjlighet att utgå från vad samhället efterfrågar på samma sätt, säger Genovas fastighetschef Henrik Sandström.

Genovas affärsmodell präglas av långsiktighet. Man förvärvar för att äga och förvalta under lång tid. Att göra platsen attraktiv blir extra viktigt när det inte finns någon slutpunkt.

”Vår ambition är att skänka värden till de platser där vi förvaltar fastigheter eller har för avsikt att bygga nytt”

Henrik Sandström, fastighetschef

– Vår ambition är att skänka värden till de platser där vi förvaltar fastigheter eller har för avsikt att bygga nytt. Vi vet att vi kommer att befinna oss på platsen under längre tid, och med ett sådant perspektiv blir insatser här och nu inte särskilt kostsamma.

Under 2021 förvärvade Genova bland annat ett tidigare mentalsjukhusområde i Sankt Lars i Lund, en vacker kultur- miljö med en grönskande innergård. Här hittar man idag moderna kontor – både stora och små lokaler. De cirka 20 000 kvadratmeterna hyrs ut till flera olika företag som är verksamma inom olika branscher.

– Vi har anlitat en personlig tränare som erbjuder gratis gruppträning på innergården för de som jobbar här. Då får människor lämna kontoren och lära känna varandra samtidigt som de hinner träna. Det är ett sätt att få folk att trivas, känna en gemenskap och bli långsiktiga hyresgäster – vilket är bra för hela området.

Att befolka platsen och skänka trivsel och trygghet under dygnets alla timmar löper som en röd tråd genom Genovas projekt. En nära relation med kommuner och föreningslivet gör att man kan hitta kreativa lösningar som gynnar alla. På taket till en av Genovas handelsfastigheter i Nacka har man exempelvis anlagt en fotbollsplan i konstgräs.

– Kommunen hade uttryckt att det fanns för få fotbollsplaner. Jag bor själv i Nacka och vet hur svårt det är att boka plantid för knatteverksamhet. Nu är fotbollsplanen öppen för föreningslivet och dessutom är det positivt att vi skänker liv till platsen även på kvällstid.

Tidig medborgardialog

Det första steget i majoriteten av Genovas projekt är inte att sätta sig ner med detaljplanen – utan inleda en dialog med allmänheten på platsen. Ett sätt att redan i tidigt skede lyssna in en bredare fokusgrupp och röster som annars inte kommer till tals i den formella planprocessen. Även under pandemin såg Genova till att genomföra digitala aktiviteter i bland annat Ekeby, Storvreta och Jaktvarvet för att kunna nå alla demografiska grupper, som kan ha svårt att närvara i fysiska möten. En tidig dialog är avgörande för platsens bästa och främsta sättet att ta del av information och kunskaper som bara finns hos de som redan bor och verkar där. Genom att ta initiativ att söka upp allmänheten – i stället för att vänta sig det omvända – säkerställer Genova en större inkludering i vilka röster som är med och formar projektet.


Fotboll på hög nivå

Att engagera sig i platser där man verkar är en självklarhet för Genova. I Nacka kommun är inflyttningen stor och efterfrågan på ytor för bollspel hög. När lokalborna protesterade mot bristen av fotbollsplaner utanför kommunhuset kom Genova med förslaget att anlägga en fotbollsplan på taket till en av handelsfastigheterna man förvaltar. De två 5-mannaplanerna i konstgräs invigdes under 2020 och är sedan dess öppna för föreningslivet.


Sociala initiativ

En annan del av arbetet med social hållbarhet ligger i att bistå andra verksamheter som bidrar till ett bättre samhälle. Genova har under flera år stöttat barnrättsorganisationen Maskrosbarn, som hjälper barn och unga i miljöer präglade av missbruk eller psykisk ohälsa. Ett högst personligt engagemang för Andreas Eneskjöld, en av Genovas medgrundare, som fick upp ögonen för deras verksamhet redan 2014.

– När jag var 13-14 år hade jag det tufft hemma och försökte klara mig själv i livet. En gång bad jag till Gud och sa ’om du hjälper mig nu lovar jag att ge något tillbaka när jag kan’. För åtta år sedan satt jag i en bilkö på Essingeleden och fick se en skylt där det stod Maskrosbarn. Jag kollade upp vad det var och bokade direkt ett möte med grundarna Thérese Jarland och Denise Madsen, förklarar han.

Men det är inte det enda välgörande initiativet Genova engagerar sig i – under 2021 blev man även samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen, som finansierar läxhjälp för högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden, och valde även att stödja Stiftelsen Expos arbete mot rasism och för demokrati.