Frågor och svar

Här har vi sammanställt de mest vanligt förkommande frågorna som man behöver ha svar på som boende i en av Genovas hyresbostäder tillsammans med ett par av blanketterna kopplade till ditt boende.

Dokument

Frågor och svar

Att montera antenn på fastigheten eller lägenhetens balkong är ej godkänt, alternativt kräver skriftligt godkännande från din hyresvärd.

Stopp i avloppsstam i stick/liggande ledning från lägenheten ansvarar du som hyresgäst för. Det är därför viktigt att du tänker på vad du spolar ner i din WC för att undvika dessa stopp. Vid stopp i huvudstam ligger ansvaret på din hyresvärd. Om du ej kan avhjälpa felet själv inkommer du med en felanmälan till din fastighetsskötare.

Jouren finns tillgänglig utöver normala arbetstider då ditt ordinarie fastighetsskötarbolag ej har öppet. Ring endast jouren vid akuta fel som innebär direkt fara eller risk för fastigheten eller person. Observera att du som boende kan bli debiterad vid eventuella felutryckningar. Var därför tydlig med vad för ärende du ringer i vid kontakt med jourfirman.

Det är ej tillåtet att hyra ut din lägenhet hos Genova via Airbnb. Endast giltiga skäl för andrahandsuthyrning kan godkännas. Se mer info under andrahandsuthyrning.

Individuell mätning sker på förbrukning av varmvatten som debiteras tillsammans med hyran. Förbrukning och kostnad redovisas på din hyresavi.

I lägenheten bör det vara 20-21 grader på dagen och 18-19 grader på natten (mäts minst en meter in från yttervägg samt minst en meter från golvet). Avviker dina temperaturer avsevärt kontakta felanmälan.

Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och i er hyra ingår tv-paketet ”Start”. Ni behöver själva aktivera tv-tjänsten på www.telia.se/aktivera. Om ni önskar att teckna avtal för bredband och telefoni ombesörjs och bekostas det av hyresgästen själv.

Soprummet ligger på fastighetens kortsida vid parkeringens infart på Vråtorpsgatan 18. Matavfall och hushållssopor sorteras var för sig i anvisade kärl. Övrigt avfall såsom papper, plast, glas, metall och glödlampor ska sorteras och återvinnas separata kärl enligt skyltning. Det är inte tillåtet att lämna annat avfall än det ovan angivna i soprummet. Sådant avfall hänvisas till kommunens återvinningscentraler och returstationer.

Rullstolar eller rullatorer får förvaras inne i lägenheten, i ditt förråd eller i utmarkerat förvaringsrum för dessa.

Renoveringsansökan ska skickas in till din hyresvärd och skriftligen godkännas innan utförande.

Det är förbjudet att röka i lägenheten, från lägenhetens fönster, på balkong eller i anslutning till fastigheten. Det är inte tillåtet att röka utanför fastighetens entré, parkering eller allmänna utrymmen. Visa respekt och tänk på dina grannar. Det är inte tillåtet att slänga fimpar på marken.

I entréplan finner ni lägenhetens postbox och vi har märkt upp den med efternamn enligt ert hyresavtal. Observera att det endast medföljer tre nycklar till postboxen och om dessa försvinner måste ni själva bekosta och ombesörja en ny låscylinder.

Möjlighet finns att hyra p-plats utomhus intill huset. Vid intresse för p-plats kontakta hyraplats@aimopark.se

Att montera parabol på fastigheten eller lägenhetens balkong är ej godkänt.

Vid upptäckt av ohyra, anmäl detta omedelbart till fastighetsskötaren.

Kontakta din fastighetsskötare för vidare hjälp.

Det är inte tillåtet att sätta upp markiser eller liknande solskydd vid balkong eller fönster.

Köksfläkten får ej bytas utan skriftligt tillstånd från hyresvärden och absolut inte kopplas till ventilationen. Du som hyresgäst ansvarar själv för rengöring av fläkten samt byte av kolfilter.

Inglasning av balkong kräver särskilt bygglov och är ej aktuellt för denna fastighet och därmed ej tillåtet.

Om du själv bor i lägenheten har du rätt att ha en inneboende hos dig. Du får ta ut hyra av din inneboende, dock enbart för den del av lägenheten som din inneboende använder.
Bor du själv inte i lägenheten under tiden någon hyr av dig, gäller andrahandsuthyrning som måste godkännas av hyresvärden.

All typ av renovering skall skriftligen godkännas av hyresvärden och ska sedan utföras av fackmannamässig entreprenör (exempelvis ommålning eller installation av diskmaskin eller tvättmaskin). Skruva upp tavlor eller väggfäste för TV behövs det dock inget godkännande för. Var dock sparsam med antal hål du borrar i väggarna.

Vid frågor om din hyresavi:
Tel: 08-124 01 02 02
E-post: hyresadmin@genova.se
Telefontider: måndag – onsdag, kl.09:00-12:00

 

Det är ditt ansvar som hyresgäst att teckna en hemförsäkring för din lägenhet. Kontakta ditt försäkringsbolag för vidare hjälp. Kom ihåg att hemförsäkringen måste vara aktiv från och med det datum du tillträder din lägenhet.

Husdjur tillåts i din lägenhet. Tänk dock på att ta hänsyn till dina grannar samt plocka upp efter ditt djur. Vissa djur, såsom vissa specifika arter av ormar, kan även behöva godkännande från Miljöförvaltningen.

Du får sätta upp kattnät på balkongen så länge du kan sätta upp det utan att skada fasaden och balkongen. Du ska också göra det så att det kan återställas till ursprungligt skick vid flytt.

Kattrappor eller djurluckor är inte tillåtna på allmänna eller gemensamma markytor i området, dvs. på mark som tillhör Genova. Genova har inte möjlighet att bevaka att utrustningen eller användningen sker på ett riskfritt eller korrekt sätt.

Vid fel på hissen, kontakta hissfirman som står angiven både utanpå och inuti hissen.

Det är tillåtet att använda elgrill på din balkong/uteplats. Kol- eller gasolgrill får dock inte användas.

Vid flytt till ny bostad ska du anmäla din nya adress till Skatteverket. Adressändring kan du göra via www.adressandring.se

Fastighetsskötsel finns upphandlat för drift och underhåll av huset. Det är även fastighetsskötaren som tar emot felanmälningar. Kontaktuppgifter finns anslaget i trapphuset.

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd som du blir tilldelad vid tillträde.
Förråden är uppmärkta med respektive lägenhetsnummer. Ni behöver själva förse era förråd med ett eget hänglås.

Du tecknar själv ett eget elabonnemang med valfri leverantör. Vid utflytt är du själv ansvarig för att abonnemanget sägs upp. Anläggnings-id som du behöver ha tillgängligt ska du ha fått vid inflytt.

Dörrmattor får enbart ligga innanför din ytterdörr inne i lägenheten. Inga dörrmattor får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk.

Cyklar får förvaras i ditt förråd eller i gemensamt cykelrum alternativt i cykelställ på gård.

Om ditt bredband krånglar – kontakta din valda bredbandsleverantör för support.

Barnvagnar får förvaras inne i lägenheten, i ditt förråd eller i utmarkerat förvaringsrum för barnvagnar.

Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall blankett (länk) fyllas i och skickas till din hyresvärd för handläggning till bostad@genova.se Skriftligt godkännande krävs från din hyresvärd innan din andrahandsuthyrning är giltig och kan påbörjas.

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare vid inflytt. Saknas detta är hyresgäst skyldig att göra en felanmälan. Det åligger dig som hyresgäst att regelbundet kontrollera brandvarnarens funktion och byta batteri vid behov.

Det är tillåtet att montera insynsskydd av tyg på balkongen insida, dock endast i kulören svart.

Det är ej tillåtet att hänga blomlådor eller liknande utvändigt på din balkong/uteplats p.g.a. fallrisk. Invändigt eller stående på mark går däremot bra.

Önskar du byta din lägenhet, registrera din ansökan via länken här: https://genova.bytesansokan.se/