Finansiell översikt

MKRJan-mar
2024
Jan-mar
2023
Apr 2023-mar
2024
Jan-dec
2023
Hyresintäkter, Mkr133,1128,9507,2503,0
Driftsöverskott, Mkr94,190,9370,8367,6
Förvaltningsresultat, Mkr27,111,376,460,6
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr0,12-0,16-0,61-0,49
Bostäder under byggnation, antal612914612625
Färdigställda bostäder, antal1392210289
Nettoinvestering, Mkr167,711,4274,6118,3
Belåningsgrad, %52,749,552,751,8
Belåningsgrad fastigheter, %61,758,161,760,5
Soliditet, %36,339,536,337,2
Räntetäckningsgrad, ggr ¹1,71,81,61,6
Långsiktigt substansvärde, Mkr4 757,75 259,44 757,74 812,3
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr3 257,73 685,13 257,73 219,8
Totalt antal utestående aktier, tusental45 61345 61345 61345 613
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr71,4280,7971,4270,59

1) Exklusive poster av engångskaraktär.