Finansiell översikt

MKRJan-sep
2022
Jan-sep
2021
Jul-sep
2022
Jul-sep
2021
Okt 2021-sep1022Jan-dec
2021
Hyresintäkter, Mkr286,0225,2100,383,4380,7319,9
Driftsöverskott, Mkr206,1170,673,866,4270,8235,3
Förvaltningsresultat, Mkr95,665,939,331,1128,999,2
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr1,310,450,570,481,840,98
Bostäder under byggnation, antal ¹797863797863863863
Färdigställda bostäder, antal ²6635663535
Nettoinvestering, Mkr653,81 811,7138,7361,4723,71 881,6
Belåningsgrad, %61,760,561,760,561,761,8
Soliditet, %38,637,938,637,938,637,9
Räntetäckningsgrad, ggr ³2,02,22,02,22,22,2
Långsiktigt substansvärde, Mkr4 644,63 714,44 644,63 714,144 644,64 077,3
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr3 703, 02 935,93 703,02 935,93 703,03 274,7
Totalt antal utestående aktier, tusental41 97741 97741 97741 97741 97741 977
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie88,2169,9488,2169,9488,2178,01

1) Inklusive 40 hotellrum.

2) Färdigställda bostäder under 2021 avser hotellrum.

3) Exklusive poster av engångskaraktär.