Finansiell översikt

MKRJan-mar
2023
Jan-mar
2022
Apr 2022
-mar 20223
Jan-dec
2022
Hyresintäkter, Mkr128,993,6430,0394,7
Driftsöverskott, Mkr90,963,5305,2277,8
Förvaltningsresultat, Mkr11,330,9101,2120,8
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr-0,160,460,881,53
Bostäder under byggnation, antal ¹9148639141 006
Färdigställda bostäder, antal92271179
Nettoinvestering, Mkr11,4258,9471,6719,2
Belåningsgrad, %58,161,158,159,1
Soliditet, %39,539,139,538,4
Räntetäckningsgrad, ggr 21,82,01,92,0
Långsiktigt substansvärde, Mkr5 259,44 263,35 259,45 134,0
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr3 685, 13 429,53 685,13 584,1
Totalt antal utestående aktier, tusental45 61341 97745 61341 977
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie80,7981,9480,7985,38

1) Inklusive 40 hotellrum.

2) Exklusive poster av engångskaraktär.