Finansiell översikt

MKR2020 Q220192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr110,6180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr84,9129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr21,342,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr0,010,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ¹438527235270217215
Färdigställda bostäder, antal8913318829
Nettoinvestering, Mkr274,41 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %64,059,461,866,050,057,0
Soliditet, %34,933,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ²1,81,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr2 193,51 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr1 675,31 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental30 72261 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie54,5323,7116,0914,5413,339,10

1) Inklusive 35 hotellrum 2019-2020
2) Exklusive kostnader av engångskaraktär.