Finansiell översikt

MKRJan-jun
2022
Jan-jun
2021
Apr-jun
2022
Apr-juni
2021
Jul 2021-
jun 2022
Jan-dec
2021
Hyresintäkter, Mkr185,7141,892,178,2363,8319,9
Driftsöverskott, Mkr132,3104,268,858,7263,4235,3
Förvaltningsresultat, Mkr56,334,825,423,2120,799,2
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr0,740,280,280,251,440,98
Bostäder under byggnation, antal ¹863898863898863863
Färdigställda bostäder, antal ²353535
Nettoinvestering, Mkr515,11 450,3484,7223,2946,41 881,6
Belåningsgrad, %60,759,260,759,260,761,8
Soliditet, %38,737,038,737,038,737,9
Räntetäckningsgrad, ggr ³2,02,12,02,42,22,2
Långsiktigt substansvärde, Mkr4 573,03 341,44 573,03 341,44 573,04 077,3
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr3 649,52 563,03 649,52 563,03 649,53 274,7
Totalt antal utestående aktier, tusental41 97739 57741 97739 57741 97741 977
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie86,9464,7686,9464,7686,9478,01

1) Inklusive 40 hotellrum.

2) Färdigställda bostäder under 2021 avser hotellrum.

3) Exklusive poster av engångskaraktär.