Finansiell översikt

MKRQ1 20222021202020192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr93,6319,9231,1180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr63,5235,3177,4129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr30,999,260,842,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr ¹0,460,980,530,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ²863863540527235270217215
Färdigställda bostäder, antal3513713318829
Nettoinvestering, Mkr258,91 881,61 074,71 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %61,161,855,259,461,866,050,057,0
Soliditet, %39,137,939,033,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ³2,02,21,81,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr4 263,34 077,32 883,01 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr3 439,53 274,72 364,61 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental ⁴41 97741 97739 57761 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie81,9478,0159,7523,7116,0914,5413,339,10

1) Inklusive 40 hotellrum.

2) Färdigställda bostäder under 2021 avser hotellrum.

4) Exklusive poster av engångskaraktär.