Finansiell översikt

MKRJan-sep
2023
Jan-sep
2022
Jul-sep
2023
Jul-sep
2022
Okt 2022
-sep 2023
Jan-dec
2022
Hyresintäkter, Mkr377,1286,0122,6100,3485,8394,7
Driftsöverskott, Mkr280,7206,194,373,8352,3277,8
Förvaltningsresultat, Mkr42,595,618,439,367,7120,8
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr-0,401,31-0,070,57-0,211,53
Bostäder under byggnation, antal ¹8117978117978111 006
Färdigställda bostäder, antal195661466308179
Nettoinvestering, Mkr394,0653,8251,8138,7459,4719,2
Belåningsgrad, %60,461,760,461,760,459,1
Soliditet, %36,338,636,338,636,338,4
Räntetäckningsgrad, ggr²1,62,01,52,01,72,0
Långsiktigt substansvärde, Mkr5 015,34 644,65 015,34 644,65 015,35 134,0
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr3 431,63 703,03 431,63 703,03 431,63 584.1
Totalt antal utestående aktier, tusental45 61341 97745 61341 97745 61341 977
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie75,2388,2175,2388,2175,02385,38

1) Inklusive 40 hotellrum.

2) Exklusive poster av engångskaraktär.