Finansiell översikt

MKR2020 Q120192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr54180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr40129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr18,442,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr0,130,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ¹473527235270217215
Färdigställda bostäder, antal5413318829
Nettoinvestering, Mkr105,71 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %58,359,461,866,050,057,0
Soliditet, %34,733,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ²1,71,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr2 197,51 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr1 679,31 457,0804,4726,8666,3455,1
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie27,3323,7116,0914,5413,339,10

1) Inklusive 35 hotellrum 2019-2020
2) Exklusive kostnader av engångskaraktär.