Integritetspolicy

Genova är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Det innebär att Genova är ansvarig för hur dina personuppgifter samlas in, används och gallras när ändamålet med behandlingen upphört. 

Din personliga integritet är viktig för oss på Genova och vi är angelägna om att dina personuppgifter skyddas. Genova behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och annan tillämplig lag till skydd för den personliga integriteten.