Engagemang genom hela planprocessen

Detaljplaner syftar till att möjliggöra samt reglera så mark- och vattenområden används till det ändamål det är mest lämpat för. Ofta krävs en ny detaljplan vid utveckling eller förändring av användningen av ett område. Det sker genom en demokratisk och lagreglerad process med syfte att säkra insyn för berörda, ge så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra planförslaget.

Genova har stor kunskap om plan- och bygglagen och dess process. Idag driver vi över 30 detaljplaner i mer än 10 olika kommuner. Vi vill vara en aktiv och drivande part, där vi arbetar tätt tillsammans med kommun, politik, medborgare och övriga aktörer i planprocessens samtliga skeden. Vi gör det med genuint engagemang och passion för den socialt, ekologisk och ekonomisk långsiktiga och hållbara stad vi är med och skapar.

I vår organisation har vi lantmätare och planarkitekter med bakgrund från kommun och konsult- och arkitektkontor å ena sidan samt erfarna projektchefer från entreprenad och projektutveckling å andra sidan. Detta gör att genomförandeperspektivet finns med redan från planarbetets tidiga skeden och gör att vi kan nå våra goda intentioner, gemensamma visioner och målbilder samt säkerställa genomförandekraften. En bra grund för att skapa en planläggning som möjliggör och säkrar trygga, trivsamma, hållbara och vackra miljöer.

ProjektKommunPlanuppdragSamrådGranskningAntagandeLaga kraft
Liljegatan 1Uppsala
Knivsta Vrå 1:392Knivsta
Handelsmannen 1Norrtälje
Boländerna 21:4Uppsala
SegerdalKnivsta
Viby 19:3Upplands-Bro
Kv HindsgavlUppsala
LuthagenUppsala
Södra GunstaUppsala
DrevernStockholm
StorvretaUppsala
NordanvindenLund
KryddgårdenEnköping
JaktvarvetNacka
St LarsLund
Nacka strand DP 5bNacka
Nacka strand DP 6Nacka
Sydöstra VikdalenNacka
OdalmannenHuddinge
GäddvikenNacka
Örnsberg 1Stockholm
Örnsberg 2Stockholm
TrekantenStockholm
Västra KnivstaKnivsta
BrynjanHuddinge
RunöÖsteråker
GåshagaLidingö
RivanLund
VästerboLund
KungsängenUppsala
Gulmåran 7, 84Borås
SkvaltanNacka