Engagemang genom hela planprocessen

Detaljplaner syftar till att möjliggöra samt reglera så mark- och vattenområden används till det ändamål det är mest lämpat för. Ofta krävs en ny detaljplan vid utveckling eller förändring av användningen av ett område. Det sker genom en demokratisk och lagreglerad process med syfte att säkra insyn för berörda, ge så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra planförslaget.

Genova har stor kunskap om plan- och bygglagen och dess process. Idag driver vi över 30 detaljplaner i mer än 10 olika kommuner. Vi vill vara en aktiv och drivande part, där vi arbetar tätt tillsammans med kommun, politik, medborgare och övriga aktörer i planprocessens samtliga skeden. Vi gör det med genuint engagemang och passion för den socialt, ekologisk och ekonomisk långsiktiga och hållbara stad vi är med och skapar.

I vår organisation har vi lantmätare och planarkitekter med bakgrund från kommun och konsult- och arkitektkontor å ena sidan samt erfarna projektchefer från entreprenad och projektutveckling å andra sidan. Detta gör att genomförandeperspektivet finns med redan från planarbetets tidiga skeden och gör att vi kan nå våra goda intentioner, gemensamma visioner och målbilder samt säkerställa genomförandekraften. En bra grund för att skapa en planläggning som möjliggör och säkrar trygga, trivsamma, hållbara och vackra miljöer.

ProjektKommunPlanbeskedPågående planarbeteAntagen detaljplan
Liljegatan 1Uppsala
Knivsta VråKnivsta
HandelsmannenNorrtälje
BoländernaUppsala
SegerdalKnivsta
VibyUpplands-Bro
Kv HindsgavlUppsala
LuthagenUppsalaVilande
Södra GunstaUppsala
JaktvarvetNacka
Örnsbergs industriområdeStockholm
SkarpnäckStockholm
StorvretaUppsala
Klostergårdens centrumLund
KryddgårdenEnköping
St LarsLund
Nacka strand / FabrikörsvägenNacka
Nacka strand / JacobdalsvägenNacka
OdalmannenHuddinge
BrynjanHuddinge
Södra FinnbergetNacka
RunöÖsteråker
Sydöstra VikdalenNacka
Örnsberg 2Stockholm
TrekantenStockholm
Västra KnivstaKnivsta
VårsångenKnivsta
GåshagaLidingö
RivanLund
VästerboLund
Kv. LötenUppsala
KungsängenUppsala
GulmåranBorås
SkvaltanNacka