Bostadshyresgäster

Är du bostadshyresgäst hos oss klicka här.
Övriga frågor gällande våra bostadsprojekt, email: bostad@genova.se

Frågor om din hyresavi

Tel: 08-124 012 02 (vardagar 08:00-16:00)
E-mail: hyresavi@genova.se

Lokalhyresgäster

För felanmälan klicka här.
Övriga frågor och lediga lokaler, email: lokal@genova.se

HQ Stockholm

+46 8 124 443 60
info@genova.se
Smålandsgatan 12
Stockholm, Sverige