Personligt engagemang


Långsiktig trygghet och trivsel är ledorden när stadsutvecklaren Anna Molén och förvaltaren Anna-Karin Malmqvist krokar arm och knyter ihop projektets början och slut.

Personligt engagemang är det viktigaste verktyget i verktygslådan när man står inför planeringen av ett nytt projekt. Vår utmaning är att avgöra vad som är det bästa för varje enskild plats. Vad som behövs tillföras eller åtgärdas för att det ska bli så bra som möjligt att bo, verka och vistas där. Kanske är det radhus, flerbostadshus eller något helt annat. Det viktiga är att förstå vad platsen behöver och när det kommer till social hållbarhet ser vi att vår egna byggrättsportfölj kommer fylla en viktig funktion, säger Anna Molén, chef för stadsutveckling. Genom att vi har möjlighet att vara med tidigt i planeringsskedet och

utformningen av nya detaljplaner. Och det sker när stadsutveckling och förvaltning gå hand i hand, säger Anna-Karin Malmqvist, chef för bostadsförvaltning. Inledningsvis handlar alla Genovas projekt om att skapa en förståelse för dess individuella utformning.
Vi måste ställa oss frågor som: Vem kommer att bo här? Har de barn som behöver förskoleplats? Hur pendlar de till jobbet? Vilka är de viktigaste målpunkterna på platsen? Vilken service önskas?, säger Anna Molén. Den inledande platsanalysen är avgörande, eftersom Genova som fastighetsutvecklare måste förstå vilken kontext man befinner sig i.


För platsens bästa

– För oss som stadsutvecklare gör det oerhört stor skillnad när jag vet vem vi planerar för. Både för de som ska bo och verka där, men också för mina kollegor som ska förvalta bostadskvarteren längre fram. Därför måste vi redan i planerings- skedet förstå det förvaltande perspektivet så att vi på Genova tillsammans kan bygga ett område som är tryggt, trivsamt och funktionellt, förklarar Anna Molén. Med platsens bästa för ögonen strävar man efter varierad bebyggelse – radhus som möter flerbostadshus med kommersiell och offentlig service i botten – samhällsfunktioner som förskolor och matbutiker. Och hur miljön som helhet knyter an till områden runtomkring.

Engagemang och gemenskap

– Gemenskap och delande är ett centralt värde i varje projekt, vi ser alltid över vilka möjligheter som finns för att skapa gemensamma utrymmen. Det kan vara gemensamhetslokaler, terrasser eller torg. Men även hur vårt område kan förhålla sig och knyta an till kringliggande miljöer. Vi engagerar oss även i grannsämjan, eftersom vi vet att just grannar är en viktig nyckel till att man trivs där man bor. I mätningar kan vi tydligt se hur upplevd trygghet och trivsel hänger ihop. Genom att skapa en god gemenskap mellan grannar märker man ett högre engagemang i sin närmiljö och med det följer attraktiva och trygga miljöer, säger Anna-Karin Malmqvist.

”I mätningar kan vi tydligt se hur upplevd trygghet och trivsel hänger ihop.”

Anna-Karin Malmqvist, chef bostadsförvaltning

Genova bygger hyresrätter med samma höga kvalitet och omsorg som när de bygger bostadsrätter, med extra betoning på arkitektur och materialval. Affärs- nyttan blir i sin tur att de boende trivs så bra att de stannar länge och därför tar väl hand om sin lägenhet under tiden. Det minskar både övergripande slitage och antalet flyttar.

– Vår syn på förvaltningsbranschen är att man inte bara kan fokusera på driftnettot, utan måste väga in kund- nöjdheten bland de boende i samma utsträckning. Vi är övertygade om att fokus kommer skifta framöver. Det mest affärsmässiga är att förstå vad de boende vill ha, och hur vi kommer få dem att trivas – det kommer att gynna ekonomin på ett mer långsiktigt sätt, förklarar Anna-Karin Malmqvist.

Genova förstår helheten och vet att man tjänar på att arbeta som ett lag, för att få rätt förståelse för samtliga aspekter i ett projekt. Bostadsförvaltare från den egna organisationen är med och bidrar med synpunkter på detaljnivå flera år innan det finns något konkret att förvalta. Det kan handla om val av vitvaror, material i köken eller att etablera digitala system som underlättar mätningar i fastigheterna.

Långsiktigt ansvar

– Vår målbild är att Genova ska bli en kvalitetsstämpel när det kommer till hyresrätter, alla ska veta att vi bygger fina bostäder på ett ansvarsfullt sätt. Att vi finns på plats och fortsätter ta ansvar även efter att de boende har flyttat in och bott där ett halvt liv. Att vi står för kvalitetsboenden som höjer ett område och skapar en socialt hållbar närmiljö. Alla små delar i ett projekt tjänar ett högre syfte – det vill säga att göra bra platser, för alla som vistas där. Om vi lyckas med det kommer det också tillbaka till oss. Då leder det till att vi får nya platser att göra ännu bättre saker på.

Snart kommer kommunerna att ringa oss i stället för tvärtom, säger Anna Molén och skrattar.