Trygghetspaket

Att köpa en ny bostad är en av de största affärerna du gör i ditt liv och vi vill att det ska bli en av de bästa. Därför har vi tagit fram ett trygghetspaket. Ett trygghetspaket som följer dig genom hela processen. Genova tar ansvar för försäkringar och garantier. 

Genovas trygghetspaket innehåller följande:

  • Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av intygsgivare utsedda av Boverket. Vi garanterar att föreningen har goda ekonomiska förutsättningar och utbildar de blivande styrelsemedlemmarna.
  • Vi meddelar tillträdesdag i god tid före inflyttning så du kan planera och sälja det befintliga boende för att undvika dubbla boendekostnader.
  • Vi kan efter din prövning skjuta upp ditt tillträde upp till tre månader om det tar längre tid att sälja än vad som är beräknat förutsatt att prissättningen är korrekt rådande i marknadsläge.
  • Vi erbjuder också ett ekonomiskt skydd mot dubbla boendekostnader med upp till 10.000 kronor/månaden om försäljningen av din nuvarande bostad tar längre tid än beräknat. Vi ersätter faktiska kostnader efter individuell prövning och maximalt upp till 6 månader.
  • Vi står för månadsavgiften för de lägenheter som eventuellt är osålda vid inflyttning. Vilket ger en trygghet för föreningens ekonomi som helhet.
  • Innan inflyttning sker slutbesiktning av din bostad av en oberoende besiktningsman.
  • Efter 2 år görs en garantibesiktning för att säkerställa att inga fel har uppkommit i ett senare skede.