Karriär

Vill du lära känna Genova och samtidigt få praktisk kunskap under din studietid, eller vill du förmedla ditt intresse för en framtida öppning som anställd hos oss?

Genova

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Vi är aktiva genom hela värdekedjan – från förvärv, stads- och projektutveckling till uthyrning och förvaltning.

LIA/praktikansökan

Bygg dina erfarenheter tillsammans med oss. På Genova finns det möjlighet för dig som student att få insyn i fastighetsbranschen. Som student kan du ta del av vår verksamhet av såväl administrativ som praktisk karaktär under din studietid, där du tilldelas en handledare inom det område din utbildning omfattar.

I din ansökan till oss vill vi att du delger nedan information:

 • För och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Skola och utbildning
 • Praktikperiod
 • Önskat verksamhetsområde (endast ett av nedan alternativ)
  • bostadsförvaltning
  • fastighetsförvaltning
  • projektutveckling
  • stadsutveckling
  • affärsutveckling
  • ekonomi
 • Bifoga CV samt personligt brev (max 20mb)

Spontanansökan lediga tjänster

Genova förmedlar vakanta tjänster via externa partners i de fall dessa utlyses. Vill du skicka en spontan ansökan till oss ber vi dig göra det via mail nedan.