Det är vår övertygelse att grannar kan rädda liv!

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

Vi på Genova har valt att ansluta oss till Huskurage.  För att öka kunskapen sätts en policy upp i trapphusen och i andra gemensamhetsutrymmen. Utöver policyn delas informationsbrev ut om våld och vikten av att agera ut till varje enskild boende. Både policyn och informationsbladet finns även att ladda ner under fliken Huskurage på flera språk på svenska och på åtta andra språk. För oss på Genova är det en självklarhet att det ska kännas tryggt att leva och bo i våra hus. 

Nina Rung och Peter Rung står bakom Huskurage, som gått från idé till en landsomfattande ideel förening inom våldspreventivt arbete. 2014 grundade de Huskurage med syftet att verka för att alla i Sverige ska kunna ha hemlängtan fri från våld. Redan från start har det varit viktigt att Huskurage bidrar till att gå från misstanke till omtanke eftersom ett samhälle fyllt med omsorg och omtanke blir ett tryggare samhälle och i ett tryggare samhälle vågar också fler lita på att hjälp finns att få.

”Att Genova, som är normerande i branschen, med högt ställda mål på engagemang och hållbarhet, tar med sig Huskurage in i framtiden gör stor skillnad! Det både gör skillnad och visar vägen för resten av branschen och framförallt för alla som bor och lever under deras tak. Genom Huskurage ökar Genova tryggheten och möjligheten att stoppa pågående våld och utsatthet! ”

Peter Rung , grundare Huskurage