Genovas ambition är att alltid ligga i framkant, framför allt när det kommer till social hållbarhet, menar Anna Molén som är chef för stadsutveckling på Genova.

Genovas vision är att skapa och förvalta attraktiva och hållbara miljöer ur ett långsiktigt perspektiv. Denna vision genomsyrar hela organisationen och ambitionen är att samtliga medarbetare ska bidra utifrån sin individuella kompetens, oavsett affärsområde.

Under 2021 genomförde Genova en intressentdialog och analys, där boende, företag och kommuner fick ange vilka frågor de helst ser högst upp på agendan. Ett av de områden som då prioriterades är det fortsatta främjandet av social håll- barhet, både i nyproduktion och i befintliga fastigheter. Något som stämmer väl överens med Genovas egna värderingar.

– Det är glädjande att betydelsen av vårt sociala hållbarhetsarbete bekräftas, säger Anna Molén, chef för stadsutveckling på Genova. Det gynnar inte bara vår verksamhet utan skapar även värden för samhället i stort. Att satsa på social hållbarhet är på många sätt fortfarande ett utforskande arbete. Vi är ständigt på jakt efter nya sätt att utveckla våra metoder och verktyg som kan mäta effekten av våra sociala investeringar.

Under hösten 2022 fokuserar Genova därför på att identifiera relevanta nyckeltal i verksamheten – för att mer precist kunna följa upp den sociala hållbarheten inom stadsutveckling och förvaltning. Ser man framtiden ur ett mer långsiktigt perspektiv handlar det om att vara en del av förändringen, i både stort och smått.

– Genovas ambition är alltid att ligga i framkant, framför allt när det kommer till social hållbarhet. Vi bevakar forskningen noggrant och samarbetar med andra aktörer som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, där exempelvis lokala föreningar och organisationer har nyckelroller. Trots att vi är pionjärer och väl bevandrade inom det här området, så följer vi utvecklingen av sociala investeringar med största intresse – för det händer hela tiden nya saker, säger Anna Molén.

Att vara samhällsbyggare på 2020 talet innebär inte bara att bygga trivsamma hus och miljöer – det handlar också om att förhålla sig till en ständigt föränderlig omvärld. Genova idag ser inte ut som Genova gjorde 2021, eller 2020, och det är hela poängen.

– Vi lever i en oförutsägbar tid – med krig, inflation, klimathot och växande sociala skillnader. Som samhällsbyggare behöver vi vara medvetna om detta och inte blunda för den inverkan det kan ha på framtiden. Vi behöver vara lyhörda och anpassningsbara och fortsätta lägga kraft på att utveckla hållbara värden och trygga miljöer. Vi märker också att det bli allt viktigare att kroka arm med andra aktörer som delar samma värden och liksom Genova vill skapa ett bättre samhälle för alla. Vi är alltid starkare tillsammans, säger Anna Molén.