Klostergården centrum stärks och utvecklas

Kommun
Lund

Innehåll
Bostäder, Centrum

Skede
Pågående planarbete

Arkitekt/er
Marge

Med ny pågatågstation runt hörnet och kommuns utvecklingsfokus på denna del av Lund utgår Genovas utveckling och förtätning med bostäder en viktig faktor för att levandegöra dagens stadsdelscentrum i Klostergården.

Området beskrivs ofta som ett av miljonprogrammets mest lyckade exempel, men planerades och påbörjades innan miljonprogrammet drog igång. Hjärnan bakom Klostergården stavas Sten Samuelsson, professor i arkitektur vid Lunds tekniska högskola 1964–1983 och en av de främsta företrädarna för svensk modernistisk efterkrigsarkitektur. Klostergårdens centrum planerades och byggdes utifrån 1960-talet stadsplaneringsideal med bilen i fokus. Idag upplevs centrum slutet och stängt och har inget tydligt avtryck i omgivningen.

Under hösten 2023 öppnar en helt ny pågatågstation på Klostergården. I takt med detta planerar vi också för en utveckling för att stärka upp centrumet. Med utgångspunkt i platsen kulturhistoriska värden skissar vi för att tillföra nya bostäder kring befintliga bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen är tänkt som lamellhus mellan, utformade med generös förgårdsmark och växtlighet närmast fasad. Bostadsgårdarna utformas som en naturlig fortsättning av den befintliga typologin.

En utveckling som ger ytterligare liv till platsen vilket främjar till att stärka tryggheten i området och mer liv över dygnets alla timmar. Likt resten av Klostergården medför den parknära läget ytterligare boendekvalitet till de nya bostäderna.