Nya bostäder som blir ett välgörande tillägg till en idag ödslig och otrygg plats

Kommun
Huddinge kommun

Innehåll
Bostäder

Skede
Samråd

Arkitekt/er
CJ Studio

I Segeltorp, Huddinge planerar vi för nya radhus och lägenheter som berikar och ger liv till området.

Vår fastighet ligger längs Häradsvägen, med promenadavstånd till såväl Segeltorp centrums utbud och flertal skolor och förskolor. Ett stenkast bort ligger såväl Gömmarens naturreservat och Långsjön som ger alla förutsättningar till ett aktivt och gott friluftsliv.

Den tidigare verksamhetstomten är idag ödslig och här vill vi istället utveckla fastigheten med ny bebyggelse bestående av både radhus och lägenheter som tillsammans skapar en trygg och trivsam boendemiljö. Vår ambition är som alltid att utgå från den specifika platsen och ta tillvara på dess naturliga förutsättningar. I planförslaget föreslås ett flerbostadshus mot Häradsvägen som bidrar till ett tryggt och attraktivt gaturum samt en grönskande förgårdsmark. Huset ges ett sammanhållet uttryck med kvalitet och omsorg i gestaltningen. Radhusen placeras mot Rödhakevägen och formar ett naturligt och samtida möte med kringliggande villabebyggelse.

Nya värden skapas till platsen och medverkar till att en mer attraktiv miljö växer fram. De nya bostäderna blir ett välgörande tillägg och läker en idag ödslig och otrygg plats. Södervända trädgårdar skapar rekreativa uterum för de boende. Mellan husen planerar vi för gemensamma ytor som kan omhänderta möten mellan grannar och ger ytor för utevistelse, umgänge och lek. Radhusen dras in något från gatan vilket ger utrymme för både förgårdsmark och större trädgårdar. Utvecklingen har anpassats för att bevara skyddsvärda träd, samtidigt som nya kan tillföras. Detta ger en grön inramning till platsen, insynsskydd för privata trädgårdar samt tydliggör gränsen mellan privat och publikt.

För ytterligare information besök Huddinge kommuns projektsida:
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/pagaende-detaljplaner-projekt-och-arbeten/segeltorp-pagaende-detaljplaner/segeltorp—nya-bostader/#Vad-g%C3%B6r-vi