Livet bland träden, i staden, med skärgården runt hörnet

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder, Verksamheter

Skede
Samråd

Arkitekt/er
Marge

Här på Södra Finnbergets sluttning vill vi på Genova skapa bostäder som inte bara tar tillvara på platsens unika karaktär, utan också aktivt bidrar till helheten i stadsutvecklingen på Kvarnholmen.

Dagens bebyggelse på fastigheten består av en verksamhetsbyggnad. På den söderlutande sluttningen, med utsikt över Gäddviken, planerar vi att skapa nya bostäder som inte bara erbjuder en fantastisk utsikt utan också en unik närhet till både naturens lugn och stadens puls.

Platsen har ett strategisk entréläge till hela Kvarnholmen. Härifrån kan du nå promenadstråket längs Gäddviken och samtidigt har Kvarnholmsvägen goda möjligheter att utvecklas till en livlig stadsgata. I vår utveckling vill vi integrera platsens kulturhistoria och naturvärden för att skapa en levande och samtida stadsmiljö som stärker dess gemensamma platser och stråk.

I vårt utvecklingsförslag har form och gestaltning skapats med utgångspunkt i att lyfta och förstärka platsens naturliga förutsättningar och samtidigt bidra till att skapa ett boende av hög kvalitet, som stödjer den övergripande stadsutvecklingen på Kvarnholmen.

Idag omges vår fastighet av en mångfald av värdefulla element; kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader, berg med rekreationsvärde och enskilda träd med högt naturvärde. Vårt mål är att skapa en stadsbebyggelse där dessa bevaras samt ges möjlighet att framträda för att vara en integrerad del av en helhet.

Lägenheterna, med generösa ljusinsläpp, placeras i en tät rytm längs gatan och in mot gården skapas vidsträckta panoramavyer utöver Svindersviken. På balkonger och den gemensamma gröna gården skapas ytterligare möjlighet till vistelse och umgänge.

För ytterligare information besök Nacka kommuns projektsida:

Hantverkshuset, Södra Finnberget | Nacka kommun