Botanikern och Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Utställningen syftar även till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

De presenterade projekten består av bostadshus, kommersiell bebyggelse och offentliga rum, de visar på hur arkitektur, design och stadsplanering tillsammans kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi. 

Träsektorn står i centrum för den hållbara utvecklingen men att ensam möta utmaningarna går inte lika bra. Genom nära tvärvetenskapliga samarbeten mellan arkitekter, designers, den akademiska världen och industrin som innovation kan drivas och därefter implementeras i byggprocessen. Woodlife Sweden riktar sig till internationella och svenska aktörer inom hela träindustrin och vill vara en plattform för ökat samarbete. Ett till syfte ör också att man ska kunna bidra till underlag i diskussioner och seminarier om framtidens stadsplanering.

Ett av de 40 representerade träprojekten i utställningen är vårat trähus Botanikern i Rosendal, Uppsala.

Botanikern är ritad av Axeloth Arkitekter och består av 133 bostadsrätter. Bostäderna om 1-4 rum och kök, samtliga med egen balkong eller terrass, kännetecknas av stilsäkra materialkombinationer. Träfasaden med sina väl tilltagna glaspartier ger ett modernt och naturligt intryck. Botanikern är uppfört på en stomme av miljösmart massivträ, som ger en rad olika miljömässiga fördelar. På den 200 kvm stora gemensamma takterrassen finns kök och sitt och matplatser mitt bland ett rikt växtliv som tillsammans skapar en botaniks trädgård. Även Botanikerns innergård har ett rikt växtliv och en pergola där man kan slå sig ner i solen. Projektet stod klart under 2019.

Botanikern fick under oktober 2021 stå som inspirerande exempel under arkitektevenemanget Archtober i New York. Archtober är ett internationellt evenemang för arkitektur och design. Detta året höll man allt digitalt och en av programpunkterna var kvarteret Botanikern i Rosendal.

Nedan kan ni ta del av den film som visats under utställningarna från Kvarter Botanikern. Filmen om Botanikern i Uppsala, är producerad av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna, som del av utställningen del av utställningen Woodlife Sweden.

 Woodlife Sweden

Botanikern, projektfilm