Genova avyttrar två hotellfastigheter i Palma, Mallorca för cirka 410 Mkr

Såsom tidigare meddelats har Genova utvärderat en försäljning av tillgångar i Spanien som ej är av långsiktig strategisk karaktär för bolaget. Genova har tecknat avtal om försäljning av dessa tillgångar, två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 MEUR, motsvarande cirka 410 Mkr. Fastigheterna är lågt belånade och avyttringen tillför Genova nettolikviditet om cirka 350 Mkr, vilken planeras användas för att minska bolagets skuldsättning.

 

Fastigheten Concepcio 34 är en förvaltningsfastighet medan fastigheten Can Oliver är under pågående byggnation. Båda fastigheterna är uthyrda till Nobis på långa avtal. Genova förvärvade fastigheterna med tomställda lokaler 2016 och har sedan dess utvecklat dessa till femstjärniga hotell, varav det första färdigställdes i juni 2021 och det andra kommer att färdigställas under juli/augusti 2023. Total uthyrbar area uppgår till cirka 5 300 kvm.

 

”Det är glädjande att kunna avyttra icke-strategiska och lågt belånade tillgångar i den utmanande marknad vi befinner oss i. Avyttringen frigör betydande likviditet som vi kommer att använda för att minska Genovas skuldsättning och stärka balansräkningen.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

Frånträde är planerat till september 2023.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsalaregionen. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 000 kvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas aktier är sedan 2020 noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se