Genova Property Group tecknar nya hyresavtal om 6 300 kvm

Genova Property Group AB (publ) har genomfört ett flertal framgångsrika uthyrningar i Sundsvall, Uppsala samt Stockholm om cirka 6 300 kvm till ett totalt årligt hyresvärde om cirka 5 mkr.

I Sundsvall har Genova tecknat ett nytt 13-årigt hyresavtal om 5 680 kvm med Rylander Bil AB som tidigare varit andrahandshyresgäst i fastigheten Nacksta 5:77. Avtalet börjar gälla från 1 januari 2017.

I Uppsala och har ett nytt hyresavtal tecknats med Superior Performance om cirka 464 kvm i fastigheten Boländerna 9:11. Uthyrning är villkorad av bygglov med inflyttning planerat till 1 juli 2016.

Slutligen har ytterligare ett hyresavtal tecknats i Kista och fastigheten Knarrarnäs 6 om 175 kvm med EnerCube som hyresgäst. Inflyttning sker 1 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2016, kl. 13.00. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2015 ägde bolaget 23 fastigheter till ett värde om drygt 1 400 Mkr och innehade cirka 2 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se