GENOVA NYANSTÄLLER

Genova Property Group fortsätter att utveckla sin organisation med fokus att öka nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter till att uppgå till minst 250 stycken per år samt utveckla organisationen till att kunna hantera vakanta förvaltningsfastigheter och andra kommersiella fastigheter med utvecklingspotential. För att hantera fortsatt utveckling av bolaget har följande personer rekryterats:

Michael Moschewitz, Finanschef
Anställd under 2014. Magisterexamen i ekonomi och finans, samt juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och var senast finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Anders Tengbom ansvarig nyproduktion
Anställd sedan 2015, Ingenjör, Tidigare ansvarig för projektutveckling på Oscar Properties Holding AB (publ) och innan dess på Folkhem Produktion där han arbetade i 13 år ansvarade för all nyproduktion av bostäder.

Edvard Scheele, Ekonomichef
Anställd hösten 2014 med bakgrund som revisor på E&Y och kommer senast från koncernredovisningschef för Ektornet.

Marie Moström, Bolagsansvarig
Anställd sedan 2015 och kommer senast från BDO där hon arbetade som redovisningskonsult.

Jakob Olofsson,
Ansluter maj 2015. Kommer tidigare från en tjänst på KPMG där han arbetade som revisor.

Erik Hamrin
Anställd sedan 2015. Asset Manager Genova Property Group. Tidigare ansvarig för CBRE Global investors logistikportfölj i Sverige och Valbo köpcentrum.

Bianca Lindeen
Anställd sedan hösten 2014, ansvarig för Marknad och Försäljning. Har tidigare erfarenhet från Nyheter 24 och Metro som Marknads- och försäljningschef.

Frida Jonsby, Marknadskoordinator
Anställd sedan 2015, tidigare arbetat inom företagsevent för advokatbyråer i London.
 
 
Vid ytterligare frågor vänligen kontakta
Andreas Eneskjöld
CEO, Genova Property Group AB
+46707401424