Genova Property Group hyr ut cirka 900 kvm i Sätra

Genova har tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med Team Digital Office AB i Sätra om cirka 900 kvm. Genova förvärvade under andra kvartalet 2014 tomträtten Lillsätra 2 i Sätra om totalt cirka 11 000 kvm vakant. Idag är fastigheten uthyrd till strax över 90 procent med en genomsnittlig hyresduration överstigande 6 år. I fastigheten sitter nu hyresgäster som Scanreco, Inteno, Sunguard samt Ericsson.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2016, kl.13.00. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 mars 2016 ägde bolaget 24 fastigheter till ett värde om drygt 1 500 Mkr med en uthyrbar area om cirka 80 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se