GENOVA PROPERTY GROUP GENOMFÖR FÖRVÄRV

Genova Property Group AB (publ) har genomfört förvärv av en fastighet i Uppsala, en fastighet i Knivsta samt tre fastigheter på Lidingö.

I Uppsala har Genova förvärvat Fastigheten Boländerna 9:11. Fastigheten består av 3 500 kvadratmeter uthyrbar area och 5 300 kvadratmeter mark. Hyresgästerna består av bland annat av Gallerix och Uppsala Bokbinderi. Säljare är en privat fastighetsägare.

I Knivsta har Genova förvärvat fastigheten Vrå 1:392 om 6 049 kvadratmeter detaljplanelagd mark för uppförande av äldreboende. Målet är att påbörja byggnation av ett äldreboende under 2016. Säljaren är en privat fastighetsägare.

På Lidingö har Genova förvärvat fastigheterna Stapelbädden 3, Cisternen 3 samt Gåshaga Gård 11. Fastigheterna omfattar 12 000 kvadratmeter uthyrbar lokalarea, knappt 48 000 kvadratmeter mark samt 62 000 kvadratmeter vatten. Fastigheterna innehåller bland annat hyresgästerna Micab och Marinmontage AB. Säljaren är ett onoterat fastighetsbolag.

Förvärvsvolymen uppgår till cirka 170 miljoner kronor vilket kommer stärka det löpande kassaflödet i Genova med initialt 9 miljoner kronor per år.


Vid ytterligare frågor vänligen kontakta

Andreas Eneskjöld CEO, Genova Property Group AB (publ)

+46 70 740 14 24

OM Genova Property Group

Genova Property Group äger och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala samt utvecklar boenden i form av bostadsrätter och hyresrätter. För närvarande uppgår förvaltningsportföljen till cirka 80 000 kvm kommersiella lokaler. Totalt ligger 200 bostäder för närvarande i produktion och i byggrättsportföljen ligger 800 kommande bostadsrätter och cirka 1 000 hyresrätter.