Genova Property Group och Fastator hyr ut i Skvaltan och planerar för ett högre bostadshus

Nacka växer så att det knakar. Kommunen är en av de mest expansiva i Stockholmsområdet och med den nya tunnelbanan som katalysator kommer Nacka att fortsätta att växa och utvecklas ännu mer.

Det gemensamägda bolaget som ägs till lika delar av Genova Property Group och Fastator har tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med Rusta om cirka 2 200 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 3,6 mkr i fastigheten Nacka Sicklaön 386:6 och planerna pågår för ett högre bostadshus. Ambitionen är att utveckla närmare 25 000 kvm i nära anslutning till Nacka Forum. Vid Skvaltan, infarten till ICA Maxi, vill Genova Property Group tillsammans med Fastator uppföra ett högre hus med drygt 300 bostäder fördelat på cirka 30 våningar och kombinera det med kommersiell handelsyta.

”Vi vill gärna föra samman bostäder med service och kommersiella ytor för att skapa levande, varierade områden, vilket inte bara är positivt för de boende i projektet utan även för hela närområdet”, säger Andreas Eneskjöld.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

CEO, Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.