Genova Property Group och Coop fortsätter utveckla Uppsala

Genova Property Group är ett modernt och personligt fastighetsbolag som sätter hållbarhet, design och nyskapande arkitektur högt på agendan. Sedan starten 2006 har Genova fokuserat på att förvärva, förädla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm och Uppsala.

Vår ambition är att producera bostäder som är vackrare och personligare än många av dagens standardlösningar, där modern design och arkitektur inte bara är estetiskt tilltalande, utan även ekologiskt och socialt hållbar. Ett av våra bästa exempel på detta är Botanikern, vårt nya projekt i Rosendal”, säger Genovas vd Andreas Eneskjöld.

Att bygga hem och förvalta fastigheter som bidrar till stadens utveckling är en stor och viktig del i Genovas affärsidé. Vi arbetar med en långsiktig investeringshorisont och äger idag en portfölj med kommersiella fastigheter i Uppsala. Ett flertal av dessa med Coop som strategisk hyresgäst i områden som Fålhagen, Ekeby, Luthagen samt i Sunnersta. Intentionen från Genova såväl som Coop är att långsiktigt utveckla dessa fastigheter. Vi planerar de kommande åren att utveckla bostäder samtidigt som Coop fortsätter att bedriva sin verksamhet. Detta innebär även att såväl Genova som Coop har för avsikt att under byggnadsfasen tillsammans med Uppsala kommun finna ersättningslösningar för de Coop-butiker som påverkas under byggtiden.

”Coop vill vara en aktiv del i att utveckla det växande Uppsala och ser fram mot att på sikt öppna nya moderna och hållbara butiker för de boende i områdena”, säger Coops Regionsdirektör Christian Wijkström.

”Det är otroligt viktigt för oss att ha kvar Coop som hyresgäst, de nya fina husen som vi bygger ska ju bli en tillgång för alla i området inte bara våra boende”, avslutar Andreas Eneskjöld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Regionsdirektör, Christian Wijkström, telefon 070-209 98 34, christian.wijkstrom@coop.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.