Genova Property Group förstärker organisationen och utser Vice VD

Genova Property Group fortsätter att växa och förstärker organisationen med två personer samt utser Michael Moschewitz till Vice VD utöver hans roll som finanschef i koncernen.

Linda Frisk har anställts till rollen som försäljningschef med ansvar för försäljning av bostäder medan Henrik Sandström anställts som fastighetschef. Bägge tar plats i bolagets ledningsgrupp.

Linda Frisk kommer senast från en tjänst på Fastighetsbyrån där hon ansvarat för all försäljning av nyproduktion i Stockholm samt Uppsala och har före dess arbetat med nyproduktionsförsäljning på Svensk Fastighetsförmedling.

Henrik Sandström kommer närmast från Fabege där han som fastighetschef ansvarat för del av Solna Business Park och har före dess arbetat som projektledare på CBRE Sweden.     

”Genovas ambition är att fortsätta växa inom såväl bostadsproduktion som fastighetsförvaltning. Med Linda och Henrik får vi ett värdefullt tillskott av kompetens och erfarenhet inom båda dessa områden, samtidigt som Michael Moschewitz antar en tydligare ledningsroll i bolaget genom att även bli Vice VD”, säger Andreas Eneskjöld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Vice VD Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2017, kl.14.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se