Genova Property Group förstärker organisationen

Genova Property Group fortsätter att växa och förstärker organisationen med två ledningspersoner.

Myr Ullhammar har anställts till rollen som projektutvecklingschef med ansvar för Genovas bostadsprojekt medan Erika Kveldstad anställts som ny finanschef. Bägge tillträder sina tjänster den under augusti och tar då plats i bolagets ledningsgrupp.

Myr Ullhammar kommer senast från en tjänst på Magnolia Bostad där hon innehaft en liknande roll och har före dess arbetat med projektutveckling på Svenska Bostäder.

Erika Kveldstad kommer närmast från Fastator där hon var CFO och har före dess arbetat på PwC.

”Genovas ambition är att fortsätta växa inom såväl bostadsproduktion som fastighetsförvaltning. Med Myr och Erika får vi ett värdefullt tillskott av kompetens och erfarenhet inom koncernen”, säger VD Andreas Eneskjöld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Vice VD Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2017, kl.14.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se