Finanschef Erika Kveldstad lämnar Genova Property Group

Erika Kveldstad har meddelat att hon på grund av personliga skäl kommer att lämna sin tjänst som finanschef i Genova Property Group. Erika avslutar sin tjänst med omedelbar verkan. Ekonomichef Edvard Schéele tillträder som tillförordnad finanschef till dess en ny finanschef har rekryterats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl.08.45 CET.  

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 115 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se