Genova Property Groups årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgänglig på Genovas webbplats; www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO, Edvard Scheele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 13.00 CET.  

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se