Genova Property Group hyr ut cirka 7 100 kvm till Norlandia i Norrtälje

Genova Property Group AB (publ) har tecknat hyresavtal om cirka 7 100 kvm i Norrtälje med Norlandia för uppförande av ett äldreboende om 80 platser samt en förskola för cirka 120 barn. För närvarande pågår arbete med ändring av detaljplanen för fastigheten, med ambition att komma igång med byggstart under 2019. Genova förvärvade fastigheten Handelsmannen 1 i Norrtälje under andra halvåret 2016.

Hyresvärdet bedöms till cirka 15 mkr på årsbasis och hyresavtalet löper på 15 år för såväl äldreboendet som förskolan. Hyresavtalet med Norlandia är villkorat av ändring av detaljplanen.

”Genom uthyrningen tar vi nästa steg för att skapa nya funktionella samhällsfastigheter för äldreboenden och förskola i ett strategiskt läge i Norrtälje. Vi är också glada att vi därmed utvecklar vårt samarbete med Norlandia som vi sedan tidigare har tecknat hyresavtal med för äldreboende och förskola i Knivsta”, säger Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

”Vår storsatsning i just Norrtälje är ett led i att vi känner oss hemma i kommunen och redan driver Granparkens äldreboende på entreprenad och äger hemtjänstföretaget Äldreliv. Nu tar vi ytterligare ett steg tillsammans med Genova genom etableringen av ett centralt beläget generationsboende för såväl gammal som ung”, säger Bruno Petersson, Affärschef Norlandia.

”Vi välkomnar planerna och är glada över Genovas och Norlandias långsiktiga etablering i Norrtälje. Fler äldreboenden och förskolor behövs i vår växande stad, och det strategiska läget tror jag kommer uppskattas av många”, säger Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018, kl.07.30 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se