Genova hyr ut närmare 6 000 kvm i Upplands Bro till Riddermarks Bil

Genova har tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 6 000 kvm i fastigheten Viby 19:3 till Riddermarks Bil. Hyresavtalet löper i 5 år med en årshyra om cirka 3,6 Mkr.

Genova förvärvade 2015 fastigheten Viby 19:3 om cirka 15 000 kvm samt 110 000 kvm mark innehållande en Coop Forum. Under 2017 lämnade Coop fastigheten och Genova har nu hyrt ut i princip hela fastigheten till bland annat Pop-Up Padel, Tolga Food och nu senast Riddermarks Bil.

Vi fortsätter att förvalta fastigheten samtidigt som arbetet med en ny detaljplan för området fortlöper enligt plan. Vi arbetar tillsammans med Upplands-Bro kommun med avsikt att tillsammans skapa en helt ny stadsdel – här ska det inte bara bli bostäder, utan också parker med gröna stråk, mötes- och arbetsplatser, service, matvarubutik, multisporthall för handboll, basket, gym och padeltennis samt skola, förskolor och hotell. Detaljplan förväntas kunna antas 2019/2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 13.00 den 8 november 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se