Genova förvärvar fastighet i Boländerna, Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Boländerna 21:4 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 180 Mkr. Fastigheten som framförallt innehåller kontor och lagerlokaler ligger strategiskt belägen i Boländerna, Uppsala. Total uthyrbar area uppgår till cirka 10 000 kvm samt cirka 34 000 kvm mark och innehåller även en outnyttjad kommersiell byggrätt om 8 000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd till bl.a. Veidekke, Ramirent, Gym och Fitness Kiruna med flera och har en genomsnittlig kontraktsduration om närmare 6 år med ett årligt hyresvärde om cirka 14,1 Mkr.

  

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 180 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 3 dec 2018.
Uthyrningsbar yta: cirka 10 000 kvm.
Hyresvärde: 14,1 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 08.30 den 9 november 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se